Provtagningsanvisning anti

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-109312
Fastställandedatum: 2016-10-17
Revisionsnr: 4
Giltigt t.o.m.: 2017-10-17
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(1)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning anti-TPO i plasma
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län
eller pappersremiss REMISS 1 Gävleborg
Provtagning
5 mL, Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp
Kan tas kapillärt
Minsta blodmängd 0,5 mL (120 µL plasma)
Förvaring/Transport
Centrifugera provet inom
4 timmar från provtagning
Centrifugerat prov hållbart 8 timmar i rumstemperatur
3 dagar i kyl
1 månad i frys
Frys provet om längre förvaring
Frysta prover skickas fryst
Indikation
Antikroppar mot tyreoideaperoxidas (anti-TPO)
förekommer vid flera sjukdomar i sköldkörteln och bör
ingå i utredningen av autoimmun tyreoideasjukdom.
Analyserande laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle
Referensintervall
Ackreditering
Tilläggsundersökning
Patientinformation
Biobanksprov
Kommentarer/Övrig
upplysning
Medicinsk bakgrund
< 34 kIE/L
Nej
I undantagsfall
Nej
Tyreoideaperoxidas (TPO) (även kallat tyreoperoxidas
eller tyreoideaspecifikt peroxidas) är ett c:a 110 kDa
stort membranprotein som hos aktiva sköldköretelceller
är lokaliserat till follikelcellernas apikala delar. Det
katalyserar inkorporering av jod i tyreoglobulin som
resulterar i syntesen av tyreoideahormonerna T3 och
T4. Närvaro av autoantikroppar mot tyreoideaperoxidas
är karakteristiskt vid autoimmuna tyreoideasjukdomar.
Förhöjd halt av TPO antikroppar ses hos >90 % av
patienter med Hashimoto-tyreoiditoch hos 60-85% %
av patienter med Graves sjukdom. Hos kvinnor med
postpartum tyreoidit kan också förhöjda värden påvisas.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download