Provtagningsanvisning Mononucleos i serum

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-72399
Fastställandedatum: 2016-02-22
Revisionsnr: 3
Giltigt t.o.m.: 2018-02-22
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(2)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning Mononucleos i serum
Remiss
Elektronisk remiss från Journalsystem inom
Gävleborg eller pappersremiss REMISS 1
Gävleborg
Provtagning
5 mL, gelrör, gul propp
Kan tas kapillärt
Förvaring/Transport
Ven- eller kapillärblod, gul propp
Hållbarhet
48 timmar i kyl
Indikation
Misstanke infektiös mononucleos
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle, Hudiksvall och
Bollnäs
Referensintervall
Negativt
Svarstid
Ackreditering
Tilläggsundersökning
Dagligen
Nej
Ej tillämpligt
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
Kvalitativ metod
Prov med gränsvärde skickas vidare till Virologlab
i Uppsala för utvidgad analys.
Falskt positiv reaktion finns beskrivet hos
patienter med hematologiska/reumatiska
sjukdomar eller andra (virus-) infektioner
Medicinsk bakgrund
Infektiös mononucleos (IM) är vanligtvis en
självläkande sjukdom som orsakas av EBV
(Epstein-Barr virus). De vanligaste symtomen är
feber, lymfsvullnader, halsont, aptitlöshet, huvudoch muskelsmärtor, mjält- och leverförstoringar. I
sällsynta fall kan komplikationer uppstå som
trombocytopeni, hemolytisk anemi, lunginflammation, hjärtmuskelinflammation,
hjärninflammation och neurologiska syndrom.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Mononucleos i serum
Dokument ID: 02-72399
Giltigt t.o.m.: 2018-02-22
Revisionsnr: 3
Medicinsk bakgrund
I industrialiserade länder får man en topp av
insjuknade patienter vid en ålder mellan 14 - 18 år.
I utvecklings- och tätt befolkade länder infekteras
barn ofta före 3 års ålder och symtomen blir milda
eller kliniskt obetydliga.
En vecka efter insjuknandet uppträder, hos 80 - 90
% av IM-fallen, ej virusspecifika, heterofila
antikroppar, huvudsakligen av IgM-typ. Barn
utvecklar mindre ofta dessa antikroppar, endast 50
% av 4-åringar har antikropparna. Sensitiviteten är
generellt 70 % men falsk positiva svar finns också.
Heterofila antikroppar har en topp mellan 2 - 4
veckor och försvinner vanligen inom 12 veckor
från insjuknandet.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download