Provtagningsanvisning Svalgodling

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-71313
Fastställandedatum: 2017-06-16
Revisionsnr: 3
Giltigt t.o.m.: 2018-06-16
Upprättare: Lena M Holm
1(2)
Fastställare: Roger Granström
Provtagningsanvisning Svalgodling
Odling för betahemolyserande streptokocker
Remiss
Remiss 2, Laboratoriemedicin, Region Gävleborg
Provtagning
E-swab provtagningsset
Sökord i proceedo: e-swab
Förvaring/Transport
Pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och
för den upp och ner ett par gånger. Om membraner
täcker tonsillen förs pinnen in under membrankanten.
Förvaras kylt i väntan på transport
Medicinsk
bakgrund/Indikation
Misstanke om infektion med eller bärarskap av
betahemolyserande streptokocker.
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Mikrobiologi
Gävle sjukhus
Referensintervall
Svarstid
Ackreditering
Preliminärsvar tidigast: Efter ett dygn
Slutsvar tidigast: Efter ett dygn
Ja
Tilläggsundersökning
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
Vid misstanke om difteri, infektion med
Fusobacterium necrophorum eller arcanobakterier
måste detta anges på remissen så att provet analyseras
med adekvat metodik.
Bakteriella svalginfektioner domineras av betahemolyserande grupp A-streptokocker. Sambandet
mellan grupp C- och G-streptokocker och
svalginfektioner är inte lika entydigt.
PcV är förstahandsmedel vid behandling av
streptokocktonsilliter.
Resistens mot betalaktamantibiotika hos
streptokocker grupp A, C och G är ovanligt eller har
ännu inte beskrivits.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Svalgodling
Dokument ID: 02-71313
Giltigt t.o.m.: 2018-06-16
Revisionsnr: 3
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download