Dokumentnr-Utgåva
1 (1)
P54-11
Laboratoriemedicin
ANA IgG, S-, ds-DNA-ak, S-
Analysbeteckning
ANA IgG, S-, ds–DNA-ak, S-
Remissord
Remiss
Lab.datasystem
Provtagning
Omhändertagande
S-ANA IgG, S-ds-DNA-ak
Laboratorieremiss 2 (A4)
FlexLab
1 rör venblod utan tillsats, gelrör med gul propp
Centrifugeras
Kylförvaras
7 dygn +2-8 °C
-20 °C vid längre förvaring
Laboratoriemedicin Västernorrland
-Sundsvalls sjukhus, Klinisk kemi
Analyseras 2 gånger/vecka
Hållbarhet
Laboratorium
Förväntad svarstid
Referensintervall
Klinisk beslutsgräns
Metod
Ackrediterad analys
Interferenser
Mätosäkerhet
Sökord
Anmärkning
ANA IgG screen
Ej påvisat
ANA IF
anti-ds–DNA
Ej påvisat
< 10
Immunofluorescens
Ja
Cellkärnor; Hep-2; ANF
Provmängd 0.5 mL-1.0 mL serum krävs för analys
ANA IF och ANA 8 Screen (Sm, RNP, SSA/Ro52,
SSA/Ro60, SSB, Scl-70, Jo1, Centromerer B) utförs
automatiskt på alla ANA-prov
S-anti-ds-DNA utförs automatiskt vid antinukleära
antikroppar med homogent eller kornigt mönster
Utvidgad utredning och svårtolkade resultat skickas
av Laboratoriemedicin till
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Klinisk information
Analys av autoantikroppar i serum är centralt vid utredning av inflammatoriska
systemsjukdomar. Autoantikroppar kan förekomma utan sjukdom eller som ett övergående
fenomen vid infektion.
Fynd av autoantikropp bör endast användas som stöd för en rimlig distinkt diagnos som till
exempel: SLE (systemisk lupus erytematosus), MCTD (mixed connective tissue disease),
Sjögrens syndrom, polymyosit/ dermatomyosit.
Titrering av antinukleära antikroppar (ANA) har inget värde för bedömning av
sjukdomsaktivitet. Upprepad bestämning rekommenderas därför inte. Däremot anses
kvantifiering av specifika antikroppar mot dubbelsträngat DNA avspegla sjukdomsaktivitet vid
SLE
Original lagras elektroniskt