Sidan 1 av 2
Information från Laboratoriemedicin
Analyserna utförs vid Kem lab USÖ
IgG subklasser
Analys av IgG subklasser (IgG1, IgG2 och IgG3) kommer från och med 2010-06-10 att
utföras av Kem lab USÖ. Mätning utförs med neflometri istället för radial immundiffusion
(RID) som använts tidigare vid Mikrobiologen. Detta föranleder en viss förändring i
referensintervallen.
Gällande definition av IgG subklassbrist:
1) Minst två låga värden av samma IgG subklass med minst 12 veckors intervall under
infektionsfri period.
2) Patient >4 år. Definitiv diagnos bör inte ställas före skolåldern då en del barn kan
normalisera sitt serum-IgG-subklass koncentration några år senare.
Observera! Exklusionskriterier är vissa differentialdiagnoser, bl.a. vissa infektioner, vissa
läkemedel, vissa genetiska avvikelser, en del maligniteter samt vissa tillstånd som orsakar
stor immunoglobulinförlust t.ex. svår diarré.
Referensintervall:
Ålder (år) IgG1 (g/L)
0.5-1.5
1.4-6.5
1.5-3
2.2-7.8
3-6
2.7-8.4
6-9
3.5-9.1
9-18
3.7-9.3
>18
4.05-10.11
IgG2 (g/L)
0.40-1.40
0.50-2.00
0.65-2.55
0.85-3.30
1.00-4.85
1.69-7.86
IgG3 (g/L)
0.11-0.87
0.14-0.93
0.16-0.97
0.20-1.04
0.22-1.16
0.11-0.85
Remiss: Elektronisk eller Specialremiss-grön. På specialremiss beställs analysen under ”Övrig
analys”.
Rör: Röd/gul med gel (serum).
Provhantering: Avhällt serum fryses inom 24 timmar. Hållbart 1 mån i frys.
Analysfrekvens: Varannan vecka.
Pris: 350 kr
Olof Hultgren, överläkare
Laboratoriemedicinska länskliniken
Sändlista: A, B, C
08AB-01v1.doc 2009-10-01
Sidan 2 av 2
Information från Laboratoriemedicin
Protein S, fritt
Fr o m 2010-05-21 analyseras Protein S på Kem lab USÖ. Indikationen, som tidigare, är
utredning av tromboemboliska sjukdomar. Provet bör som regel tas samtidigt med Protein C
eftersom dessa tester har samma indikation. Undantag är vid familjeutredningar av släktingar
till patient med känd Protein S-brist.
Referensintervall:
Kvinnor (icke gravida): 18 - 44 år, 0,60 - 1,40 kIE/L.
Kvinnor >44 år: 0,70 - 1,50 kIE/L.
Män: >17 år: 0,70 - 1,50 kIE/L.
Remiss: Elektronisk eller Specialremiss-grön. På specialremiss beställs analysen under ”Övrig
analys”.
Rör: Ljusblå CTAD, 4,5 mL.
Provhantering: AVK-behandling leder till sänkt koncentration. Plasman sugs av. Plasma
hållbar 8 timmar i rumstemperatur. Längre tids förvaring i två ellermanrör i frys.
Analysfrekvens: 1 gång per vecka
Pris: 455 kr
Ian Jones, överläkare
Laboratoriemedicinska länskliniken
Sändlista: A, B, C
08AB-01v1.doc 2009-10-01