Nytt analyspaket för att värdera effekten av trombocythämmande

advertisement
Sidan 1 av 1
Information från Kem lab
Nytt analyspaket för att värdera effekten av trombocythämmande
läkemedel.
Fr.o.m. 2010-07-01 har ett nytt analyspaket satts upp på laboratoriemedicinska länskliniken,
klinisk kemi, (kem lab USÖ) för att värdera effekten av trombocythämmande läkemedel som
ASA (acetylsalicylsyra), clopidogrel (Plavix®) eller abciximab (Reopro®) vilka hämmar
olika receptorer på trombocytens yta.
Genom att mäta trombocytaggregationen i helblod med s.k. impedansteknik kan graden av
denna hämmning avgöras.
Kliniskt finns två situationer där denna information är värdefull. Dels för att se om insatta
läkemedel verkligen ger avsedd trombocythämning och dels för att avgöra om denna hämning
har klingat av efter utsättning av läkemedlet.
Vid utebliven eller svag effekt av insatt läkemedel kan ny mätning göras efter dosökning.
Inför operationer av patienter som står på trombocythämmande läkemedel kan metoden ge
svar på om patienten är operabel ur hemostassynpunkt. Mer information om metoden kan
hittas i ”Fördjupningsdokumentet M354”. Dokumentet kan även nås i Labsök under
”B-Trombocythämning”.
Remiss: E-remiss via IMx-RoS – ”B-Trombocythämning”.
Provtagning: Specialrör, Hirudinrör (ljusgrå/grå propp), 3 mL. Provtagningsrör hämtas på
kem lab USÖ.
Provet skall vara lab tillhanda senast 2 timmar efter provtagning.
Får ej skickas i rörpost.
Analysen utföres som akutanalys dygnet runt vid behov.
Vid TPK <50 x 109/L kan analysen inte utföras och vid TPK mellan 50-100 x 109/L blir
utfallet osäkert.
Trombocythämmande läkemedel ska anges vid beställningen.
Svar kommer att lämnas som U (units) och tolkning av dessa värden finns att läsa på
ovanstående länk.
Under dagtid vardagar kan hjälp med tolkningen erhållas via kontakt med
Clas Göran Axelsson tel: 21187 eller Kjeld Christensen tel: 21108.
Clas Göran Axelsson
Överläkare
Lab.medicinska kliniken, transfusionsmedicin.
Sändlista:
Ian Jones
Överläkare
Lab.medicinska kliniken, klinisk kemi
U0221.doc 2010-07-06
Download