KEMINS GRUNDER

advertisement
7A ht.2011
KEMINS GRUNDER
Nedanstående förmågor kommer vi att träna på följande avsnitt:


Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att förklara och beskriva
samband i samhället, naturen och inuti människan
Genomföra systematiska undersökningar i kemi
Vi kommer att jobba med följande centrala innehåll:
-
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad samt fasers
egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser
Kemiska föreningar samt hur ämnen sätts samman genom kemiska reaktioner
Vanliga kemikalier i hemmet och samhället samt hur de påverkar hälsan och
miljön
Hur man hanterar farliga och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt
(bl.a. material och symboler och regler)
Aktuella samhällsfrågor som rör kemi (t.ex. artiklar om kemisk cocktail, samt
sjukdomsbehandling med neurosedyn)
Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet
(t.ex. allkemister, Nils Bohr mm)
Systematiska undersökningar
Separations- och analysmetoder
Dokumentation av undersökningar
Arbetssätt:
Genomgångar
Film
Instuderingsfrågor
Diskussioner
Demonstrationer
Laborationer
BOKTIPS: Kemispektrum kapitel 1-3 + anteckningar och stenciler från genomgångar
Bedömning:
Formativt- dvs. hela tiden i det vardagliga arbetet både teoretiskt genomgångar och
diskussioner och praktiskt arbete samt i skriftliga inlämningar typ
laborationsrapporter, läxuppgifter, förhör samt skriftligt prov.
Tidsperiod: vecka 50 – vecka 3 ev.4
Planering
Vecka
49
Måndag
-
Tisdag
-
Onsdag(halv)
-
50
Intro.ny LPP +
*Ordningsregler
*Material
*Symboler
*Bokutdelning
LÄXA till torsdag
G:Atomer
grundämnen
och
kemiska
föreningar
Instuderingsfrågor
EV KÖRA
HELKLASS?
LAB. Vilka är
ämnena?
51
Uppföljning av
laboration ”Koka
vatten” + FILM
+ ev.
instuderingsfrågor
STUDIEDAG
LOV
2
Torsdag
Läsa
artikel
”Kemisk
cocktail”
Läxförhör
+ FILM
Fredag(halv)
-
LÄXA
EV.INSTÄLLT
Annars ….
LAB. Vilka är
ämnena?
Ordningsregler,
material
och
varningssymboler
LOV
LOV
LOV
G: Olika
aggregationstillstånd
DEMO.
Aceton
G:Brännaren
LAB. Koka
vatten
G:
Lösnings
medel
samt
separationsmetoder
DEMO.
Vad löser
salt?
+
instuderingsfrågor
G:Instuderingsfrågor
G:Brännaren
LAB. Koka
vatten
Lab.rapport med
diagram
över när
vattnet
kokar
LAB.
Vad påverkar
ett ämnes
löslighet?
KEMIPROV
LAB.Separera
sand och salt
TRÄNA
PÅ
INFÖR
PROV
+
Lab.rapp
ort Vad
påverkar
ett ämnes
löslighet
TRÄNA
PÅ
INFÖR
PROVET
3
Uppföljning
laboration
+ instuderingsfrågor
G:Kemisk
reaktion
eller en
fysikalisk
förändring
DEMO
Mg-band
och tenn
LAB.
Vad påverka ett
ämnes
löslighet?
4
G:Instuderingsfrågor
Frågestund inför
provet
LAB.Separera
sand och salt
Vila upp
sig!
INSTUDERINGSFRÅGOR Spektrum Kemi kapitel 1-3
1.)
2.)
3.)
4.)
Förklara med en mening och några exempel vad kemi handlar om?
Ge exempel på några naturliga ämnen och några konstgjorda ämnen
Vilka var allkemisterna och vad ville de helst av allt göra?
Svensken Georg Brandt och fransmannen Antoine Lavoiser ansågs som två
banbrytare – vad gjorde de egentligen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.) Ge några exempel på egenskaper som ett ämne kan ha
6.) Varför ska man inte lukta och smaka på okända ämnen?
7.) Vad är vanligast, rena ämnen eller blandningar?
8.) Vad menas med ett ämnes smältpunkt? kokpunkt och fryspunkt?
9.) Är smält-, kok- och fryspunkten lika för alla ämnen? Varför/varför inte?
10.)
Hur ska du göra för att få socker i te att lösa sig så snabbt som möjligt?
11.)
Vad är en blandning, uppslamning och en lösning för något?
Är det någon skillnad mellan dessa?
12.)
Vad menas med ett lösningsmedel?
13.)
Vad menas med en mättad lösning?
14.)
Ge exempel på några sätt man kan separera ämnen åt
15.)
Hur framställer man salt ur havsvatten?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.)
Rita en bild av en atom
17.)
Hur stor är ungefär en atom?
18.)
Vad menas med ett grundämne?
19.)
Vilka är de två huvudgrupperna av grundämnen?
20.)
Vad har gjort Demokritos och Dalton berömda?
21.)
Nämn några egenskaper som alla metaller har
22.)
Vad menas med en legering?
23.)
Hur fungerar kemins egna språk och vem kom på det?
24.)
Skriv det kemiska tecknet för 10 valfria ämnen- tag gärna hjälp av det
periodiska systemet
25.)
Vad är en molekyl?
26.)
Vad är det för skillnad på hur molekylerna rör sig i fast- flytande och
gasform?
27.)
Vad menas med en fysikalisk förändring?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards