instuderingsfrågor HiP Vt12

advertisement
instuderingsfrågor
till
första
världskriget
imperialism
Provsidor
WW
I
256-261 (Nationalism)
303-314 (Imperialismen)
315-325 (WW I)
Till detta kommer anteckningar, stenciler, bildspel
och ett lektionsanteckningskompendium om det första
världskriget.
INSTUDERINGSFRÅGOR
1. Vad orsakade det första
världskriget? Fundera i termer av materialism och idealism, bakomliggande och utlösande faktorer samt tillräckliga och nödvändiga faktorer.
Använd gärna den tankestruktur som du skapade tillsammans med några klasskamrater.
2. Varför kan man beskriva Versaillesfreden som en dålig
fred?
7. Vilka stater var med i Ententen?
8. Vilka stater kom att bildas i
världskrigets efterdyningar?
9. Nämn ett sätt på vilket kriget
på östfronten skilde sig från
kriget på västfronten?
10.Hur förändrades kvinnans
roll av kriget?
11. Vem är mannen till vänster?
3. Vad innehöll Wilsons 14
punkter?
12. Varför utvecklades kriget till
ett skyttegravskrig?
4. På vilka punkter skiljde sig
freden från Wilsons 14 punkter?
13. Beskriv några försök att få
kriget rörligt.
5. Verdun har blivit något av en
symbol för kriget. Varför?
6. Vad var Schlieffenplanen?
14.Vilka problem fanns det i
rollspelet, och i verkligheten,
med att tillämpa nationalitetsprincipen?
HiP VT2012
2/2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards