Första världskriget 1914*1918

advertisement
Första världskriget 1914–1918
Bakgrund och orsaker
• Tävlan mellan stormakterna om vem som var
starkast
• Nationalism
• Kamp om kolonier
• Kapprustning – ”den väpnade fredens tid”
Bakgrund och orsaker forts.
• Ett allt starkare Tyskland
• Allianssystem – under kriget kom Ententen att
strida mot Centralmakterna
Krutdurken på Balkan
• Bosnien-Herzegovina anslöts till
Ö-U 1908
• - Serbien ville också ha området
-> sökte hjälp/stöd hos Ryssland
• 28.6.1914 sköts Ö-U:s tronföljare Frans Ferdinand
och hans fru av en medlem i ”Svarta handen”
KRIG 28.7.1914
Kriget
Schlieffenplanen (skapad 1891-1906)
• Plan för hur tyskarna skulle besegra Frankrike
på sex veckor
• Efter att Frankrike hade besegrats skulle
tyskarna vända sig mot Ryssland
• På detta sätt skulle man undvika ett
tvåfrontskrig
Västfronten & Östfronten
• Västfronten: ställningskrig -> skyttegravskrig
• Östfronten: betydligt mera rörligt krig
• Ryssland och Tyskland slöt fred i mars år 1918
USA går med i kriget
• Tyskland införde oinskränkt ubåtskrig år 1917
• USA gick med -> avgörande för kriget!
Propaganda
Krigets slut och följder
• Tyskland kapitulerade 11.11.1918
• Orsaker:
– Tvåfrontskriget hade tömt tyskarnas resurser
– Ententen hade större industriproduktion
– USA gick med i kriget
Krigets slut och följder forts.
• I Versaillesfreden beslöts att Tyskland var
ensamt skyldigt till kriget -> hårda fredsvillkor
för Tyskland
• Många nya stater, t.ex. Finland uppstod
• NF (Nationernas Förbund grundades)
Uppg.
• Läs s. 157-160
• Vilka var följderna av Versaillesfreden för
Tysklands del?
• Vilka nya stater uppstod efter kriget, och vilka
stater splittrades?
• Hur bidrog första världskriget till att förbättra
kvinnornas ställning i Europa?
Download