Att anteckna i

advertisement
20 På östfronten tog kriget slut 1917, men
vilket år säger man att första världskriget
helt tog slut och vem bad om eldupphör?
21 Hur många människor dog/skadades
under första världskriget?
22 Vad var Versaillesfreden och vad innebar
den?
23 Vad står NF för och varför bildades NF?
Download