Document

advertisement
HS3, kursplanering
Lektion 1:






Presentation av kursen.
Förväntade prestationer samt diskussion kring bedömningskriterier.
Litteratur och källor.
Upplysningstiden och de politiska, ekonomiska samt ideologiska revolutioner som formade
en ny Värld fram till tidigt 1800-tal.
Napoleonkrigen och Wienkongressen.
Läxa; De nationalistiska förändringarna i Europa fram till det tyska enandet och dess
avspegling i Världen.


2:
Utvecklingen mot det första Världskriget.
Långtidsorsaker. Utvecklingen i och utanför Europa under slutet av 1800-talet.





Korttidsorsakerna till det första Världskriget.
Ansvarsfrågan
Varför förvandlades kriget till den mardröm den gjorde.
Det första Världskriget.
Läxa: Varför besegrade Ententen Centralmakterna?



Parisfrederna.
Versaillesfreden - fröet till ett nytt världskrig?
Uppgift: Jämför Wilsons 14 punkt program med Versaillesfreden och analysera de största
misstagen som segrarna gjorde sig skyldiga till.






Ryssland och de ryska revolutionerna.
Lenin, Trotskij och Stalin.
Oktoberrevolutionen, hur kan man förklara bolsjevikernas framgång.
Orwells Djurfarmen
Maktkampen efter Lenin.
Stalins Sovjetunionen.



Weimarrepubliken, analysera de första kritiska åren (1919-24).
Avspänningens tidevarv (1924-28)
USA under mellankrigstiden, den ekonomiska boomen samt kraschen.
3:
4:
5-6:
7-8:

Världsdepressionen.
9-10:


Hitlers väg till makten. Hur kunde en fanatisk, maktgalen fundamentalist komma till makten i
Europas mest demokratiska land?
Utvecklingen mot det andra världskriget.
11-12:





Det andra världskriget.
Varför förlorade axelmakterna kriget.
Förintelsen
Atombomben
Alliansen som sprack
13-14:

Det kalla kriget, varför bröt det ut och hur utvecklades det i Europa
15-16:



Det kalla kriget utanför Europa.
De farligaste incidenterna under det kalla kriget.
Mao’s Kina
17-18:




Det kalla kriget avvecklas.
Berlinmurens fall
Gorbamania
Världen efter det kalla kriget
19-20:


Provförberedelser samt prov
Download