Orsaker och följder till kriget

advertisement
Hemprov på första världskriget
Orsaker och följder till kriget
Vad orsakade första världskriget och vilka följder fick kriget?
Orsaker
Följder
Första världskriget
1. Vilka orsaker till att första världskriget bryter ut anser du vara
mest betydelsefulla?
Välj ut tre orsaker som du beskriver väl.
Du motiverar varför du anser dessa orsaker som mest
betydlsefulla och reflekterar (beskriver dina tankar) kring den.
2. Reflektera (fundera) kring hur Versaillesfreden kunde sett ut för
att undvika att ytterligare ett krig bröt ut.
Du ska lyfta fram två punkter ur Versaillesfreden och komma
med förslag på alternativa lösningar. Funder också kring vilka
konsekvenser dina lösningar hade gett.
Beskriv en punkt
ur Versaillesfreden
1.
2.
Presenterar ett
förslag på en
alternativ lösning
Förklarar vilka
konsekvenser ditt
alternativ skulle gett.
Download