Versaillesfreden 1919

advertisement
Versaillesfreden 1919
• Trots freden blev vintern 1918-1919 svår för
människorna i Europa.
• Ekonomin fungerade dåligt och
motsättningarna mellan fattiga och rika ökade.
• Influensa epidemin spanska sjukan härjade i
Europa.
• Ungefär 20 miljoner människor dog under
denna vinter.
• Segermakterna samlades i Paris 1919 för att komma
överens om ett fredsavtal.
• USA:s president, Wilson ville ha en stabil och
långsiktig fred. Han ville skapa ett demokratiskt och
fredsälskande Europa.
• Han ville inrätta en internationell fredsorganisation,
Nationernas förbund (NF).
• De europeiska segermakterna var mest intresserade
av att försvaga Tyskland. De ansåg att Tyskland hade
orsakat kriget och drev igenom mycket hårda
fredsvillkor.
• Tyskland tvingades skriva under Versaillesfreden utan
förhandling den 28 juni 1919 i spegelsalen i
Versailles.
• Tyskland tvingades erkänna sig skyldigt till kriget och skulle betala ett
enormt krigsskadestånd till ententens stater
• Tyskland fick ha en mycket liten armé, högst 100 000 man och allmän
värnplikt förbjöds. Inga soldater fick finnas i Rhenlandet. Alla krigsfartyg
skulle överlämnas till britterna. Flygvapen förbjöds helt.
• Tyskland skulle återlämna Elsass (Alsace) och Lothringen (Lorraine) till
Frankrike.
• Alla tyska kolonier skulle överlämnas till NF.
• Österrike-Ungern splittrades i tre nya stater: Österrike, Ungern och
Tjeckoslovakien.
• Kroatien, Slovenien och Bosnien skulle tillsammans med Serbien ingå i det
nya landet Jugoslavien.
• Polen blev återigen ett självständigt land.
• Italien fick några men inte alla, landområden som landet ville ha från
Österrike.
• Osmanska riket upplöstes. Så uppstod Turkiet, Saudiarabien, Egypten, Irak,
Syrien, Palestina och Jordanien.
• Nationernas Förbund (NF) skulle bevaka fortsatt fred i världen.
Hur såg det ut i Europa efter första världskriget?
• ”Aldrig mer krig!” var ett slagord vid fredsslutet. Därför bildades
Nationernas förbund (NF) som skulle trygga freden. USA gick dock inte
med i NF trots att idén kom från USA:s president Wilson. NF fick aldrig den
betydelse man hoppats på.
• I Ryssland hade det skett revolution och kommunisterna hade tagit
makten och förvandlat Ryssland till den kommunistiska staten
Sovjetunionen. I Europa var många livrädda för kommunisterna i öst.
• I Tyskland var det kraftig inflation, dvs penningvärdet minskade pga att
tyska staten under och efter kriget hade massproducerat tyska sedlar.
Tillslut ogiltigförklarade staten alla pengar för att införa nya. Alla som
sparat blev nu helt utblottade.
• Kriget och förstörelsen hade lamslagit Europas näringsliv. Det rådde brist
på allt utom människor. Detta gjorde att det var en enorm arbetslöshet.
• Börskraschen i New York 1929 lamslog hela världen och Depressionen var
ett faktum.
• Det var elände, fattigdom, arbetslöshet, hopplöshet, svält, förödelse och
sjukdom över hela världen. Ingen kunde se något hopp i framtiden.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards