Frågor. Redogör för Versaillesfreden. Villkoren, resultatet. Resonera

advertisement
Frågor.
A. Redogör för Versaillesfreden. Villkoren, resultatet. Resonera kring varför det inte blev
en hållbar fred. Vad blev konsekvenserna för Tyskland och Europa?
B. Vilka blev följderna av freden för Tyskland, varför tror du att Tyskland behandlades
på det här sättet, vilka intressen låg bakom?
C. Flera av Europas nationer slöt sig samman i militärallianser innan första världskriget.
Vilka var fördelarna med detta? Vilka nackdelar kan det ha funnits? Hur påverkade
detta att det blev krig?
D. Vad innebär kapprustning och hur bidrog detta till förstavärldskrigets utbrott?
E. På vilket sätt rubbades maktbalansen i Europa under slutet av 1800-talet, vilken
betydelse har detta för att första världskriget bröt ut?
F. Vilken betydelse för krigsutbrottet hade synen på krig och nationen i Europa?
G. Varför var det viktigt att ha en fungerande industriproduktion under kriget, utifrån
detta vilken betydelse hade USA:s inträde i kriget på utgången?
H. Viken eller vilka händelser anser du var avgörande för hur kriget slutade?
Download