Alternativa uppgifter världskrigen år 9 HT2014 Redogör för

advertisement
Alternativa uppgifter världskrigen år 9 HT2014
1. Redogör för Versaillesfreden. Villkoren, resultatet. Resonera kring varför det inte blev
en hållbar fred. Vad blev konsekvenserna för Tyskland och Europa?
2. På vilket sätt rubbades maktbalansen i Europa under slutet av 1800-talet, vilken
betydelse har detta för att första världskriget bröt ut?
3. Beskriv kortfattat den nazistiska ideologin och förklara hur nazistpartiet lyckades
utvecklas från ett litet extremistparti till ett av de största partierna i Tyskland under det
tidiga 1930-talet. Resonera kring hur denna utveckling påverkades av den ekonomiska
krisen i USA 1929/30.
4. Redogör för två eller tre händelser under Andra Världskriget som du anser var
avgörande för krigs utvecklingen och förklara varför du anser att de var avgörande.
Download