TENTAMEN

advertisement
TENTAMEN
Statsvetenskap A, Politisk Teori, 7,5 hp.
2009-09-30, kl. 8:00-13:00.
Betygsgränser: F=0-23 p., E=24-29 p., D=30-34 p., C=35-39 p., B=40-44 p., A=45-48 p.
Del I – max 4 poäng per fråga
Fråga 1. Definiera och beskriv begreppet patriarkat, Motivera ditt svar!
Fråga 2. Redogör kortfattat för Platons kritik mot den Atenska demokratin. Hur menade
Platon att staten ska styras?
Fråga 3. Vad innebär begreppet Utilitarism? Vilken teoretiker förknippar du med begreppet?
Del II – max 6 poäng per fråga
Fråga 4. Redogör för de tre grundläggande begreppen i Hegels dialektik. Redogör för vilken
påverkan hans filosofi haft för konservatismen och marxismen.
Fråga 5. Redogör för skillnaderna mellan revisionistisk respektive revolutionär socialsim.
Del III – max 12 poäng per fråga
Fråga 6. Redogör för liberalismen och dess olika inriktningar samt koppla samman
liberalismen med den teoretiker du anser ha haft stor betydelse för ideologin.
Motivera ditt val!
Fråga 7. Utgå från begreppet samhällsfördrag/samhällskontraktet och koppla samman
begreppet med tre politiska filosofer. Jämför de tre filosoferna utifrån synen på
folkets medverkan och samtycke vad gäller statsstyret. Motivera ditt svar!
Del IV –max 3 poäng
Denna fråga skall ni i Sundsvall som inte gjort grupparbetet kring Mörkenstam Et. Al
besvara, ni som genomfört grupparbetet behöver inte besvara frågan ni har med er tre
poäng då tentan börjar.
Fråga 8. Hur långt sträcker sig en människas handlingsutrymme i samhället enligt J.S Mill?
Lycka Till!
Sara, Pär, Thomas
Download