Instuderingsfrågor, politisk historia, moment 3, 2008 1. Redogör för

advertisement
Instuderingsfrågor, politisk historia, moment 3, 2008
1. Redogör för den framväxande nationalismen i Asien, Arabvärlden och Afrika 1914-39
2. Diskutera orsakerna till avkolonialiseringen efter 1945.
3. Redogör för första och andra världskriget – förhistoria, förlopp och konsekvenser
4. Redogör för framväxten av totalitära stater med avseende på skillnader och likheter.
5. Redogör för det kalla kriget: orsaker, förlopp och konsekvenser.
6. Beskriv folkhemmets historia – beakta de politiska och sociala perspektiven
Instuderingsfrågor, ekonomis historia, moment 3, 2008
1 Redogör för börskraschen i USA 1929
2 Redogör för Roosevelts New deal politik under 1930-talet
3 Redogör för hyperinflationen i Tyskland dess orsaker, förlopp och verkningar.
4. Beskriv den ekonomiska utvecklingen i Sovjetunionen under mellankrigstiden samt
efterkrigstiden.
5. Redogör för den svenska industrialiseringsprocessen ca 1870-1914.
6. Redogör för viktiga drag i Sveriges ekonomiska utveckling under 1920 – och 1930-talen.
Lycka till
Tomas
Download