Hur vet man vad som är rätt och fel, gott eller ont?

advertisement
Etik & Moral
Hur vet man vad som är rätt och fel,
gott eller ont?
Uppgift
Du ska använda dig av din religionsbok, sidan 14.
Välj fem punkter under rubriken ”Hur skulle du göra?” och tre punkter under
rubriken ”Är det rätt eller fel:”.
Svara på dem utifrån dina egna tankar men försök också se ur olika
perspektiv. Ta också hjälp av de etiska regler som finns ovan.
Pliktetik:
Gör din plikt! Handla efter den regel som du tycker ska gälla för alla (t ex våra lagar, regler m
m).
t ex: Man får inte köra mot rött ljus i trafiken för då bryter vi mot de lagar som finns skrivna i
Sveriges Rikes Lag.
En förespråkare för detta tankesätt är filosofiprofessorn Immanuel Kant (1724-1804)
Här finns ett problem: Hur vet vi vilka plikter vi ska följa?
Konsekvensetik:
Handla så att största möjliga antal får största möjliga lycka. Dina val görs utifrån att så
konsekvenserna blir så goda som möjligt.
t ex: Det är inte kul om någon dör men om mina organ kan rädda tre andra så är det ändå
väldigt positivt.
Den som handlar så att det goda ökar för alla människor kallas ullitarist.
Ett problem: Vet alla människor vad som är gott? Om man måste välja är det viktigare att vara
solidarisk än att inte ljuga?
Sinneslagsetik:
Det är tanken som räknas. Det viktiga är att avsikten är god om konsekvenserna sedan inte
blir bra så är det inte mycket att göra åt.
t ex: Du tänker vara snäll och du bär mammas nybakade gräddtårta från köket till
vardagsrummet men tappar den men det gör inget för tanken var ju god, du ville bara
hjälpa din mamma.
Här finns ett problem, vems goda avsikter är allra godast? Och hur vet man att deras avsikter
är goda?
Lokal pedagogisk planering
Ämne: Religion
Arbetsområde: Etik & moral
Årskurs: 7-9
Syfte:
Under denna kurs kommer eleverna också få möjlighet att resonera och argumentera
kring olika moraliska frågeställningar.
MÅL
Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:
- Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och
värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och
använda etiska begrepp och modeller.
BEDÖMNING
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan
- resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar. Hur du bygger upp
dessa med hjälp av begrepp och modeller.
Bedömningen kommer att ske genom

Samtalsforum i klassrummet,

Inlämningsuppgift.
UNDERVISNING
- diskussioner i större och mindre grupper,
- lärobok och instuderingshäfte.
- övrigt.
Download