Repetera samhällsekonomi!
1. Förklara begreppen brutto, netto, disponibel inkomst!
2. Vad innehåller en budget? Gör upp din egen!
3. Redogör för det ekonomiska kretsloppet!
4. Vad menas med marknadsföring?
5. Förklara begreppet offentlig sektor så utförligt du kan!
6. Vilka för- och nackdelar finns med en stor offentlig sektor?
7. Förklara begreppet BNP.
8. Beskriv kopplingar mellan dig själv och de olika samhällsområdena!
C/A
9. Resonera om begreppet BNP och saker som kan öka ett lands BNP!
10. Hur påverkar utbud och efterfrågan priset på en vara?
11. Vad menas med monopol? Resonera om Fördelar och nackdelar
12. Nämn och förklara åtgärder för att minska ett lands arbetslöshet!
13. Vad är en depression?
14. Vad menas med inflation?
15. Resonera om ev. fördelar och nackdelar med inflationen.