1(1 )
BNP
Hälso- och sjukvårdens
Laboratoriemedicinska råd
BESLUT
Patientnära analys av BNP ska inte utföras i primärvården.
BAKGRUND
BNP (Brain Natriuretic Peptide) är en peptid som produceras i
hjärtats kammare. Ökade koncentrationer ses när hjärtat
belastas.
LABORATORIEMEDICINSKA RÅDETS BEDÖMNINGSKRITERIER
Patientperspektiv
Rätt diagnos och behandling är viktigare än snabb handläggning.
Akut analys finns tillgänglig på sjukhusen i länet.
Medicinskt perspektiv
BNP ökar vid flera sjukdomstillstånd bland annat hjärtsvikt,
förmaksflimmer, vänsterkammarhypertrofi och lungsjukdomar.
Resultat inom referensintervallet utesluter med stor sannolikhet
hjärtsvikt.
Laboratorieperspektiv
De patientnära mätmetoder som finns idag uppfyller inte kraven
på precision.
I Dalarna har vi valt att använda NTproBNP som
hjärtsviktsmarkör. För enkelheten i tolkningen är det rimligt att
endast ha en hjärtsviktsmarkör.
Ekonomiskt perspektiv
Centraliserad analys är att föredra.
TILLHÖRANDE DOKUMENT
Dokumentet granskat Mikael Fransén DL
av
DOKUMENTHISTORIK
Förändring i aktuell
utgåva
Kommentar
Sida
Rubrik
Förändring
mDokument
LmR004-1
ID
Rekommendation
Godkänt av
Mattias Aldrimer
Gäller fr o m
2011-03-02
Förvaras i pärm märkt REKOMMENDATIONER FRÅN LMRÅDET