Checklista och begrepp inom Samhällsekonomi

Checklista och begrepp inom Samhällsekonomi
Det ekonomiska kretsloppet
- Vad händer om något flöde (någon pil) minskar eller ökar?
Skatter
-
Vilka skatter betalar vi?
Vem betalar de olika skatterna?
Vad går skatten till?
Vilket område ”kostar mest”?
Fyra ekonomiska modeller
-
Vad kännetecknar respektive modell?
Fördelar och nackdelar med resp. modell
Utbud och efterfrågan
-
Kunna analysera diagrammen
Vad är jämviktspris och hur kommer man fram till det?
Svängningar i samhällsekonomin
-
Hur fungerar ett lands ekonomi i högkonjunktur resp. lågkonjunktur?
Hur uppkommer inflation?
Vad är penningpolitik resp. finanspolitik och vilka ansvarar för dessa?
Hur ser man att ett land mår bra?
-
Vad BNP, BNP/capita och HDI?
Begrepp: moms, offentlig sektor/privat sektor, import/export, ränta, marknadsekonomi,
blandekonomi, planekonomi, kretsloppsekonomi, utbud, efterfrågan, jämviktspris, monopol,
oligopol, kartell, högkonjunktur, lågkonjunktur, inflation, Riksbanken, finanspolitik, penningpolitik,
BNP, BNP/cap, HDI, konsumtion, produktion