Högkonjunktur

advertisement
BNP (BruttoNationalProdukt):
* BNP mäter ekonomisk tillväxt om landets ekonomi växer.
* Det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som
produceras i ett land under ett år.
Är BNP ett bra mått på hur landets välfärd är
– eller på hur bra/dåligt landet mår?
Högkonjunktur – goda tider då företag och
hushåll vågar handla och investera så att tillväxten
kan fortsätta.
När många vill göra av med pengar så höjs
priserna. Det blir inflation.
Inflation innebär i stora drag att pengarnas värde
minskar på grund av att priser och löner ökar.
Vilka drabbas värst av hög inflation?
Lågkonjunktur – sämre tider då företag och hushåll inte
vågar eller har möjlighet att handla och investera. Detta
kan leda till att företagen säger upp personal, vilket i sin tur
skapar en oro bland vanligt folk som blir ännu mer
försiktiga med att handla.
Vad kan staten göra för att försöka hålla en så
jämn ekonomisk utveckling som möjligt?
Staten kan sänka skatterna och
höja bidragen för att ta sig ut en
lågkonjunktur. Varför skulle
detta hjälpa?
När det är högkonjunktur kan staten
höja skatterna och sänka bidragen.
Hur skulle detta kunna minska
risken för inflation?
Två stora problem med en hög
inflation:
• 1. Pengarna man sparar på banken blir
mindre värda.
• 2. Om vi har hög inflation i Sverige blir det
dyrare för andra länder att handla av oss.
Download