SAMHÄLLSEKONOMI

advertisement
SAMHÄLLSEKONOMI
producera
Är att tillverka något eller utföra något.
Man kan producera både varor och
tjänster.
efterfrågan
Är det antal varor som kunder är redo att
köpa till ett visst pris. Om priset sänks ökar
efterfrågan. Om priset höjs minskar
efterfrågan. Ju högre pris, desto lägre
efterfrågan.
utbud
Är det antal varor som produceras eller
bjuds ut till försäljning. Ju högre pris man
kan ta för en vara, desto fler är
intresserade av att sälja och då ökar
utbudet.
inflation
Betyder att priser och avgifter stiger och
pengarna ”blir mindre värda”.
Hyperinflation=en extrem inflation
högkonjunktur
Är goda tider. Då går ekonomin bra,
människor har råd att köpa mycket och
företagen satsar pengar och fler får
arbete.
lågkonjunktur
Är dåliga tider då människor inte har råd
att köpa så mycket, företagen går dåligt
och många blir arbetslösa.
marknadsekonomi
Är ett ekonomiskt system där företag
producerar varor och tjänster som
kunderna vill ha och kunderna väljer vad
de vill köpa och hur höga priser de är
beredda att betala.
Download