SAMHÄLLSEKONOMI – instuderingsfrågor Vad är samhällsekonomi

advertisement
SAMHÄLLSEKONOMI – instuderingsfrågor

Vad är samhällsekonomi?

Vad menas med att vi lever i en global ekomomi?

Vad handlar samhällsekonomi om? – vad ska produceras?
- Hur ska det produceras?
- Hur ska det som produceras fördelas?

Vilka är produktionsfaktorerna (faktorerna som behövs för att det ska bli varor).

Vad är BNP?

Vad är: privatägda företag, kooperativa företag, offentligt ägda företag?

Vad är inflation?

Vad är utbud och efterfrågan och hur styr det priset på en vara?

Vad är fri konkurrens?

Vad är monopol?

Vad är marknadsekonomi/planekonomi/blandekonomi?

Förklara det ekonomiska kretsloppet.

Vad är hög- och lågkonjunktur?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards