Instuderingsfrågor Samhällsekonomi
Kortfrågor
1. Vad betyder ekonomi?
2. Förklara begreppen inkomst och utgift.
3. Det alla företag säljer kan delas in i två huvudkategorier.
Vilka?
4. Förklara begreppen intäkter och kostnader.
5. Förklara begreppen vinst och förlust.
6. Vad menas med offentlig sektor?
7. Förklara kort begreppen högkonjunktur och lågkonjunktur.
8. Förklara kort begreppet inflation.
9. Förklara kort begreppen arbetsgivare och arbetstagare.
10. Vad är grundregeln i en marknadsekonomi?
11. Förklara kort begreppet marknadspris.
12. Vad betyder konkurrens?
13. Vad menas med fri konkurrens?
14. Vad betyder monopol?
15. Vad betyder oligopol?
16. Förklara kort begreppen utbud och efterfrågan.
17. Förklara begreppet jämviktspris.
18. Förklara kort begreppet
produktionsmedel/produktionsfaktorer.
19. Lista fem produktionsfaktorer. Förklara begreppen.
20. Vilka tre frågor om samhällsekonomi och
produktionsfaktorer är grunden för den politiska striden
mellan höger och vänster?
21. Vad menas med planekonomi?
22. Vad menas med blandekonomi?
23. Förklara kort begreppet arbetsgivaravgift.
24. Förklara kort begreppet moms.
25. Förklara kort begreppet självdeklaration.
26. Ge tio exempel på vad skattepengar används till och nämn
från vilken skatt pengarna tas.
Fördjupande frågor
1. Rita en bild av det ekonomiska kretsloppet. Visa med olika pilar
hur pengar rör sig mellan hushåll, företag och offentlig sektor.
2. Förklara i textform hur ekonomin pendlar mellan hög- och
lågkonjunktur.
3. Förklara på vilket sätt fri konkurrens kan vara bra för kunderna.
4. Finns det något annat som kan påverka hur mycket en vara kan
sälja än priset och kvalitén? Kan du ge några egna exempel?
5. I Sverige har vi monopol på alkohol som endast får säljas av
systembolaget? Varför tror du att det är så? Argumentera även
för om du tycker det är bra eller dåligt.
6. Rita ett diagram som visar förhållandet mellan utbud och
efterfrågan och var jämviktspriset hamnar. Skriv och förklara
hur det hänger ihop.
7. Förklara hur några grundläggande frågor om
produktionsmedlen ligger till grund för den huvudsakliga
striden mellan höger och vänster.
8. Tänk ut några bra argument för och emot statlig inblandning i
ekonomin.
9. Tänk ut några bra argument för och emot höga skatter.