Ekonomi åk 9 HT-08

advertisement
Samhällsekonomi
Instuderingsblad
Hur fungerar det ekonomiska kretsloppet?
Hur får samhället sina inkomster?
Hur får hushållen sina inkomster?
Hur får bankerna sina inkomster?
Hur får företagen sina inkomster?
Kunna förstå och förklara ord och begrepp som till exempel:
Bokslut
Offentlig sektor
Inflation
Marknadsekonomi
Konkurrens
Kartell
Produktionsfaktorer
Handelsbalans
Ränta
Amortering
Högkonjunktur
Planekonomi
Monopol
Moms
Subvention
Vinst
Lågkonjunktur
Blandekonomi
Utbud
Skatt
Aktie
Oligopol
Efterfrågan
Export
BNP/HDI
Import
Globalisering
Hållbar konsumtion
Förstå sambanden mellan olika ekonomiska begrepp, till exempel mellan utbud och
efterfrågan.
Kunna analysera, jämföra och dra slutsatser utifrån de kunskaper man har i ekonomi.
Förklara hur en högkonjunktur kan förvandlas till en lågkonjunktur och tvärtom
Kunna förklara hur olika politiska ideologier ser på samhällsekonomin, produktionsfaktorerna
och skatterna
Download