Redovisning av inkomster och utgifter under år: …………… för

advertisement
Redovisning av inkomster och utgifter under år: …………… för …………………………………………………………………………………
INKOMSTER
Pension, lön etc. Brutto
Bostadstillägg
Hab-ersättning
Handikappersättning
Summa INKOMSTER
UTGIFTER
Prel skatt på pension, lön
Prel skatt på ränta
Kvarskatt/fyllnadsinbetald
Hyra
Mat, hygien m m
Läkemedel, läkar-, tandvård
Arvode till god man
Hemtjänstavgift
El, tele, TV, försäkringar
Hobby, tidningar
Kläder, skor, hår-, fotvård
Resor, färdtjänst
Eget uttag/fickpengar
Bank-, postavgifter
Amortering, låneränta, avg
Sparande
Större inköp
Summa UTGIFTER
Jan
Feb
Mars
Apr
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Summa
Download