Jokkmokk – kulturellt centrum i norr

advertisement
Ansökan om bidrag till ”KUPP-projektet”,
Kultur- och upplevelseutveckling i Jokkmokks kommun
SIDA 1
Jokkmokks kommun, 962 85 Jokkmokk, tel 0971-172 04, fax 0971-129 38.
Sökande:
Kontaktperson:
Adress:
Adress:
Postnr:
Postort:
Postnr:
Postort:
Telefon:
Telefax:
Telefon:
Telefax:
E-postadress:
Postgiro-/bankkonto – innehavare och nr:
PROJEKTETS TITEL:
Startdatum för projektet:
Slutdatum för projektet:
EKONOMISK KALKYL (Kalkylen bör balanseras så att summorna av inkomster och utgifter är lika)
INKOMSTER:
Sökta bidrag:
UTGIFTER:
Belopp:
Belopp:
Från KUPP:
Från:
Från:
Från:
Beviljade bidrag:
Belopp:
Från:
Från:
Från:
Övriga inkomster (t ex egen insats, entré)
SUMMA INKOMSTER:
Belopp:
SUMMA UTGIFTER:
Kommentarer till den ekonomiska kalkylen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ATT UPPGIFTERNA I DENNA ANSÖKAN ÄR KORREKTA INTYGAS:
Ort:
Underskrift:
Datum:
Namnförtydligande:
Ansökan om bidrag till ”KUPP-projektet”,
Kultur- och upplevelseutveckling i Jokkmokks kommun
SIDA 2
Jokkmokks kommun, 962 85 Jokkmokk, tel 0971-172 04, fax 0971-129 38
Blankettens SIDA 2-3 gäller projektbeskrivningen. Det går även bra att använda eget papper – huvudsaken är att där finns ungefär samma
uppgifter: projektets syfte, bakgrund, mål, vilka det vänder sig till, hur arbetet läggs upp (organisation och arbetssätt), tidsplan och förväntat
resultat, samt planerad uppföljning efter projektets slut.
PROJEKTBESKRIVNING:
PROJEKTETS TITEL:
Projektets syfte är:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bakgrund till projektet (kort historik om projektets tillkomst):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projektets huvudmål/aktiviteter:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Målgrupp(er) är:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arbetets uppläggning (organisation och arbetssätt):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
SIDA 3
Tidsplan (kan t ex delas upp i planeringsfas, genomförandefas, avslutningsfas och utvärdering):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Förväntat resultat:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Planerad utvärdering/uppföljning:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Övriga upplysningar:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Download