Anteckningar Block 1 – Kapitel 1 Kunskapskrav som täcks av det här

advertisement
Anteckningar
Block 1 – Kapitel 1
Kunskapskrav som täcks av det här kapitlet är:
AG4 - Eleven beskriver översiktligt ett lokalt näringslivs sammansättning och utveckling.
BG2 - Eleven beskriver grunddragen i det svenska näringslivets utveckling.
AV3 - Eleven analyserar och jämför faktorer som påverkar ett lokalt näringslivs sammansättning och
utveckling.
BV1 - Eleven redogör för faktorer som påverkat det svenska näringslivets utveckling samt beskriver och
analyserar troliga utvecklingstendenser.
Kapitlets innehåll kommer att vända sig till följande kunskapskrav:
AM3 - Eleven analyserar aktuella utvecklingstendenser och bedömer hur dessa kan komma att påverka
det lokala näringslivet
BM2 - Eleven tolkar och värderar ekonomisk information samt bedömer hur förändringar i samhället
påverkar företagandet och dess villkor.
Det här kapitlet handlar om frågorna gällande marknadsekonomi:
Kunden och konkurrensen:
- Kunden och konkurrensen driver ekonomin
- kunden kan byta inköpsställe för att få bättre kvalitet eller pris
- konkurrensen gör det så att bara de företag som tillgodoser kundernas behoven till lägsta
möjliga pris överleva
- ibland är priset viktigare för kunden och ibland är det kvalitet som är viktigare, men kundens
behov är alltid en funktion av pris och kvalitet
- Ineffektiva företag slås ut och andra får chanser
Penningskarrusellen:
- pengar driver verksamhet
- kunderna betala med pengar för att få ett behov uppfyllt
- företaget använder inkomster för att köpa in resurser som används för att skapa produkter.
Sådana inköper kallas företagets utgifter och innehålla lön till anställda, köp av råvaror,
betalning av elektricitet/vatten/telefon, och utdelningar till delägare.
- Hushållens inköp påverkar företagets inkomster, vilket påverkar anställdes lön eller
arbetstillfällen. När hushållens inköp minskar under en period av lågkunjuktur, då minskar
företags inkomster. Företaget måste därför minskar utgifter vanligtvis genom att säga upp
anställda vilket påverkar hushållens inköp vidare. Under en period av högkonjuktur när
hushållens inköp ökar, då ökar företags inkomster vilket betyder att företaget kan ökar
produktion. Då behöver företaget mer arbetare för att kom ikapp med ökad efterfrågan från
hushållen och arbetstillfällen stiger.
Marknadseknomi:
- En marknadsekonomi kan jamföras med en planekonomi
- Problemet med en planekonomi är frågan, vem skulle bestämma vilka varor skulle tillverkas och
vilket pris gäller. Dessutom är det svårt att planera produktion för flera millioner människor.
-
Kundens köpval är ett sätt att rösta på de bästa produkter i marknaden. De företag som erbjuda
bästa produkter överlever och växer. De företag som erbjuda sämre produkter slås ut.
Marknaden:
- Marknaden är en mötesplats för säljare och köpare.
- En marknadsplats i dagens värld kan vara en fysisk butik i en köpkvarter eller en virtuel butik på
webben.
- Då har vi möjlighet att köpa (alltså rösta!) från säljare på andra sidan av världen.
- En marknad innehåller både marknadsplatser och försäljning av en viss typ av produkt eller
försäljning inom ett geografiskt område. Till exempel, marknaden för skor kan innehålla alla
skoaffär i Stockholm eller i Sverige eller i hela Europa. Det kan innehåller också alla företag runt
omkring skoaffär, såsom gummi tillverkare, lastbilar som levererar skor och kunder som köper
skor.
Den osynliga handen:
- Företagens strävan efter lönsamhet styr ekonomin och kallas ”den osynliga handen.” Handen vill
erbjuda produkter och vill ha pengar.
- Så länge att köparnas behov och säljarnas lönsamhetsmål möts, då ser marknaden till att rätta
mängder av rätta varor och tjänster till de rätta priserna kommer fram – utan att någon person
behöver styra det!
Marknadsekonomins dynamik:
- Marknader är i ständig förändring beroende på atto kundernas behov ändra
o de tekniska förutsättningarna förandras
o nya konkurrenter dyker upp
o varor och tjänster förändras
- Olönsamma företag läggs ned och nya företag uppstår.
- Konjunkturförändringar betyder att de flesta marknader förändras på en gång.
- Dåliga konjunktur kallas lågkonjunter. Efterfrågan minskar och arbetslöshet ökar.
- Bra konjunktur kallas högkonjunktur. Efterfrågan ökar och arbetslöshet minskar.
Download