Olika ekonomiska system
Det finns tre (3) olika sätt för nationer att
organisera sin ekonomi.
I grunden handlar det om hur mycket staten
blandar sig i ekonomin.
De tre olika systemen är:
Marknadsekonomi
●
En renodlad
marknadsekonomi
betyder i praktiken att
staten inte blandar sig
över huvud taget i
ekonomin i landet.
Staten producerar inga
nyttigheter utan tillåter all
produktion och tjänster
till privata företag.
Planekonomi
●
Planekonomi betyder
att inga privata
företag existerar.
Staten planerar
landets behov och
producerar därefter
lika mycket varor. All
produktion baserar
sig på politiska beslut.
Planekonomi
●
Fördelar
●
Nackdelar
●
Inga överpris
●
Ingen ferrari
●
Jämlikhet
●
Beroende av systemet
●
Inneffektivt
●
Ingen specialisering
●
Ingen konkurrens
●
●
Potentiellt FARLIGA
följder (svält)
Marknadsekonomi
●
Fördelar
●
●
”American dream”
●
●
Billigare pris
●
Teknologisk
utveckling
●
●
●
Nackdelar
Vissa tjänster behöver
staten ta hand om
(militär, polis, brandkår)
Stora skillnader i
rikedom.
Inte lika chans för alla
Den desperata förlorar
mest
Blandekonomi
●
●
I dagens läge är så gott som alla fungerande
ekonomier blandekonomier. Vissa lutar dock mer
mot marknadsekonomi och vissa mer mot
planekonomi.
I Finland till exempel har vi en fri ekonomi där folk
själv får bestämma vad de vill arbeta med eller vad
företag ska producera men sen betalar de skatt.
Skattepengarna används sedan för att producera
vissa tjänster som staten garanterar till sina
invånare.
Skillnader mellan fri ekonomi och
planekonomi