Ekonomiska system elev

advertisement
Ekonomiska system
1. Läs s. 167-168 i boken. Fyll i rutorna nedan så att du själv förstår (kanske inte bara ett ord).
Hämta kompletterande fakta från t.ex. NE, andra uppslagsverk eller googla (var medveten
om källan i så fall).
Marknadsekonomi
Planekonomi
Ideologi och grundare
Vem/vad bestämmer
vad som ska
produceras?
Vem/vad bestämmer
hur produktionen ska
gå till?
Vem producerar man
för/ska få handla?
Vem ska äga
produktionsmedlen?
Hur bestäms priset?
2. Vilka fördelar och nackdelar finns det med de olika systemen?/Vilka positiva och negativa
konsekvenser får de? Tänk ur flera olika perspektiv.
3. Sverige har valt att inte längre ha apotek i endast statlig ägo, men har däremot inte ”släppt”
Systembolaget. Leta artiklar kring hur man resonerar och har resonerat och olika åsikter kring
frågan om statlig kontroll/ägande eller ej. Sammanfatta.
Download