Planekonomi

advertisement
Planekonomi
 De ekonomiska frågorna (Vad? Hur? Och För vem?) avgörs
av staten, med andra ord politiskt. In i minsta detalj bestäms
vad som ska produceras, hur produktionen ska gå till och hur
den ska fördelas.
 Staten äger ”produktionsmedlen” (företag, banker, jordbruk,
gruvor etc.) D v s socialism.
 Ideologisk grund: socialismen (Marx). Kritik mot
marknadsekonomin och kapitalismen (den ekonomiska
liberalismen)
Download