Övningsuppgift ideologierna
Läs sidorna om liberalismen, konservatismen, socialismen
Svara på frågorna
Vad handlar en ideologi om?
Varför säger man att politiska ideologier är starkt ihopkopplade med ekonomiska idéer?
Beskriv kortfattat hur och varför ideologierna växte fram?
Hur ser grund människosynen ut i Liberalismen, konservatismen och socialismen ut
Hur skulle ideologierna ställa sig till följande påståenden
Vi bör avskaffa alla offentligt ägda verksamheter?
Staten bör höja a: kassan
Staten bör höja skatten för höginkomst tagare
Vi bör ha hårdare regler i skolan och läraren bör ha mer bestämmande rätt