Socialismen och industrisamhällets framtid

Socialismen och
industrisamhällets framtid
med förord av Tage Erlander
av Sven Ove Hansson
Tidens Förlag/Stockholm
Innehåll
Förord av Tage Erlander 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Inledning 10
Arbetet bestämmer våra liv 16
Vem ska forma framtidens teknik? 32
En politik för arbetets mening och innehåll 55
Vårt fortsatta samhällsbygge 70
Vårt internationella ansvar 83
U-ländernas teknikbehov 109
Jordens resurser 116
Vårt samspel med naturen 148
Socialismen 159
Återupprätta framtidstron 166
Bilaga:
Tillgångarna på några viktiga råvaror 189
Noter 203