Ekonomiska system
Oskar Lunden, Finland, Övriga Norden – www.lektion.se
Marknadsekonomi
• Efterfrågan bestämmer
vilka varor och tjänster
som skall produceras till
vilket pris. Staten skall
inte blanda sig i.
• Fördelar:
1) Lägre priser.
2) Konsumenten styr
utbudet.
3) Konkurrensen leder till
produktutveckling.
4) Motverkar monopoler.
Marknadsekonomi
• Nackdelar:
1) Hur garantera att
människor inte utnyttjas.
2) Hur skydda miljön.
3) Rika blir rikare, fattiga
blir fattigare.
• Adam Smith (1723-1790)
räknas som grundare.
Exempel på länder med
marknadsekonomi är
USA, Ryssland...
Planekonomi
• Staten skall styra
ekonomin och garantera
jämlikhet. All produktion
bestäms av staten. Priserna
bestäms av staten.
• Fördelar:
1) Alla garanteras arbete
och det de behöver.
2) I teorin ingen orättvisa
eller fattigdom.
Planekonomi
• Nackdelar:
1) Vanligt med korruption,
fusk och ineffektivitet.
2) Omöjligt att planera
ekonomin.
3) Hur motivera
människor att arbeta hårt?
• Karl Marx (1818-1883)
räknas som grundare.
Exempel på länder med
planekonomi är Kina,
Nordkorea,
Sovjetunionen...
Blandekonomi
• Ekonomin verkar relativt
fritt men staten ingriper
för att garantera
människornas välfärd och
sysselsättning.
• Nordiska länderna,
framförallt Sverige,
föregångare.
Blandekonomi
• Fördelar:
1) Dyra investeringar i vägar, hamnar, flygfält
(infrastruktur) görs av staten. Privata företag kanske inte
intresserade.
2) Människorna garanteras social trygghet (barnbidrag,
arbetslöshetsunderstöd).
• Nackdelar:
1) Höga skatter.
2) Kritiker menar att fria marknaden mer effektiv i att
producera tjänster.
3) Statliga monopol dyra.