Prov i samhällskunskap torsdagen den 4 maj Du ska kunna

Prov i samhällskunskap torsdagen den 4 maj
Du ska kunna redogöra för
Hushållens konsumtion sidan 83. Vilka som är de stora utgifterna.
Hur man bor sidan 84. Fördelningen mellan olika typer av boenden
Ord och begrepp.
Uppsägningstid: Vad det innebär för hyresgäst och hyresvärd
Den egna villan och bostadsrätt. Vilka kostnader och vad innebär det att bo i hyres rätt eller villa
Sidan 88- 89 Avbetalning – öppet köp- Bytesrätt – öppet köp-garanti
Spara och låna sidan 90. Olika sparformer. Vad händer om du inte betalar dina skulder?
De viktigaste socialförsäkringarna sidan 92-93. Vad de innehåller. Olika typer av pensioner och när
man blir pensionär. Vad är en hem försäkring och vad innehåller den?
Samhällets ekonomi sidan 95
Du ska kunna redogöra för
Produktionsfaktorerna sidan 95 och 96.
Det samhällsekonomiska kretsloppet sidan 97(översiktligt)
BNP och HDI vad det mäter.
Vad innebär marknadsekonomi – blandekonomi – planekonomi?
Vad innebär högkonjunktur och lågkonjunktur? Inflation? Sidan 101-102
Kortfattat sidan 103 Sveriges ekonomiska utveckling.
Prov blir en blandning av alternativfrågor och öppna frågor. För betyget godkänd krävs hälften av
provets poäng..