Handel i världen - varför då?
Olika ekonomiska system
• Ekonomi betyder att hushålla.
• Varje land måste sköta sin ekonomi, precis
som varje hushåll eller företag måste göra
det.
Varje land måste ställa sig
följande frågor:
1. Vad ska produceras?
2. Hur ska produktionen gå till?
3. Hur ska resultatet av det som
tillverkas fördelas?
Planekonomi:
• Staten
bestämmer
vad som ska
produceras,
hur mycket
och till vilka
priser.
Marknadsekonomi:
• Marknaden avgör
vad som ska
produceras, hur
mycket och till vilka
priser.
• Utbud och
efterfrågan är helt
avgörande för detta.
Blandekonomi:
• Är en blandning mellan planekonomi och
marknadsekonomi.
• De flesta ekonomiska beslut fattas på
marknaden.
• Staten styr ofta över utbildning, sjukvård,
barnomsorg och äldrevård genom lagar
och skatter.
Vilket system fungerar bäst?
• Vilket system är
egentligen bäst?
• Finns det några
risker med de olika
ekonomiska
systemen?
De flesta länder har blandekonomi
• Här visas en bild
på var några
länder
befinner/befann
sig på skalan
mellan
marknadsekonomi och
planekonomi.
Handel mellan länder
• Naturtillgångar och
tekniskt kunnande
är ojämnt fördelade.
• Kan du ge exempel
på länder som har
gott om den här
råvaran?
Vilka länder har gott om olja?
Bananer, kaffe, kakao, sockerrör. Var finns dessa
råvaror? Vad är det som gör att de finns just där?
Produktionsfaktorerna påverkar vilka varor
som produceras i vilka länder.
• Varför
produceras
inte
mobiltelefoner
i de afrikanska
länderna?
• Varför
produceras
inte bananer
i Sverige?
Globalisering – olika länder ”knyts
samman” och blir beroende av varandra.
Globalisering handlar också om att samma
musik, kultur, trender, mode, mm sprids
till alla länder.
Vad är positivt med
globaliseringen?
• Kan fler möten
mellan människor
minska risken för krig
och
främlingsfientlighet?
• Leder ökad handel
till att produktion och
välstånd ökar?
Vad är negativt med
globaliseringen?
• Kan de stora
företagen få för
mycket makt och på
så sätt påverka de
politiska besluten i
fattiga länder?
Export – ett land säljer sina varor till
andra länder.
Import - ett land köper sina varor från
andra länder.