Penningskarusellen - Företagsekonomi 1

advertisement
Penningskarusellen
”Kunderna betalar med pengar för att få ett behov uppfyllt. Och företaget får pengar
för att kunna betala sina utgifter. Både parter har således gjort en affär.”
- s. 14, E2000 Classic Företagsekonomi 1 Basbok
Penningskarusellen byggs av fyra delar:
• hushåll
• företag
• samhället
• banker och kreditinstitut
Penningskarusellen
•
•
•
•
•
•
•
Hushåll betala med pengar för att få behov uppfylld.
Pengarna används av företaget för att köpa in resurser och öka produktion
• människor
• råvaror
• material
Företag betalar lön till anställda i utbytte mot arbetskraft från hushåll.
Företag och hushåll låna pengar från banker och kreditinstitut för att investera i
verksamhet eller att köpa produkter. Banker och kreditinstitut får ränta från
låntagare.
Företag och hushåll spara pengar i banker och få ränta från banker. Banker
använder sparpengar för att låna pengar till andra låntagare.
Samhället ger service och bidrag till båda hushåll och företag
Hushåll och företag betalar skatt till staten (alltså samhället) och pengarna
används för att erbjuda service och bidrag tillbaka till företag och hushåll.
Studera bilden på nästa sidan för att se hur penningskarusellen funkar.
Penningskarusellen
Penningskarusellen
Penningskarusellen kan gå fortare eller långsammare
beroende på ekonomins omständigheter.
• Om samhället tycker att ekonomin går bra, då tror
människor på ekonomin och vi har högkonjunktur.
• Om samhället tycker att ekonomin går dålig, då tror inte
människor på ekonomin och vi har lågkonjunktur.
Högkonjunktur och
lågkonjunktur
Kunder köper
produkter från
företag
utgifter
inkomster
Lågkonjunktur:
hushållens inköp minskar
hushållens besparing ökar
företagens inkomster minskar
företagen minskar utgifterna
anställda sägs upp/arbetslösheten ökar
hushållens inköp minskar vidare
inkomster
utgifter
Företag köper in
resurser (betala
lön till anställda)
Högkonjuktur:
hushållens inköp ökar
företagens inkomster ökar
företagen kan öka produktion och
investeringar
företagen anställer mer arbetare för att
tillfredställa ökad efterfrågan
arbetstillfällen stiger
hushållens inköp ökar vidare
Fundera
Vad kan påverka människors förtroende i ekonomin?
Download