Begreppsläxa v 8 File

advertisement
Begreppsläxa V 8 –
”Företagens ekonomi och Pengar och banker”
Läxförhör på fredag 24 januari.
Tillgångar
Ekonomisk term för allt det som företaget äger, t.ex. fastigheter
maskiner,
Distribution
Att sprida, fördela, skicka ut, transportera
– ekonomisk term för hur man tillhandahåller varor och tjänster.
Marknadsekonomi
Ekonomiskt system som bygger på att företagen ska konkurrera med
varandra – fri konkurrens styr marknaden.
De flesta av företagen i samhället är privatägda
Monopol
Marknad där en organisation eller ett företag behärskar utbudet av en
vara eller tjänst – och kan sätta priset utan konkurrens.
Oligopol
När några få stora aktörer/företag delar upp marknaden mellan sig och
genom att komma överens kan hålla priser uppe - och på så sätt hindra
konkurrensen.
Ekonomiska kretsloppet System som beskriver hur pengarna cirkulerar i samhället mellan
företag, banker, privatpersoner och den offentliga sektorn (staten,
kommuner och landsting)
Inflation
Innebär att värdet på pengarna minskar => priset på varorna höjs
– man måste betala mer för att på samma vara, eftersom den som säljer
vill ”tjäna” lika mycket.
Deflation
Innebär att värdet på pengarna ökar => priserna sänks
– försäljarna måste sänka priset för att få just ”sin” vara såld.
Självhushåll
Innebär att man lever på det på man själv producerar (tillverkar)
Riksbanken
Sveriges centralbank. Ansvarar för tillverkning av sedlar och mynt.
Har som uppgift att försöka hålla nere inflationen på en ”vettig” nivå.
Finanskris
När det uppstår stora problem med att låna pengar för att kunna göra
investeringar.
Uppstod på 1990-talet när bankerna lånat ut mer pengar än de ”hade”.
Download