Läxa till onsdag v. 47 Ställ upp och räkna ut: 1 a) 4•127 b) 0,3•227 c

advertisement
Läxa till onsdag v. 47
Ställ upp och räkna ut:
1 a) 4•127
b) 0,3•227
c) 13•23,6
d) 3•40
e) 32,8/4
f) 6510/7
2 a) Differensen mellan två jämna tal är 4. Vilka kan talen vara?
b) Kvoten är 7. Ge förslag på täljaren och nämnaren.
c) Summan av två primtal är 12, vilka är talen?
3 Bonden Jönsson har höns och grisar på gården. Han har 18 djur och
sammanlagt är det 56 djurben.
Hur många grisar och höns har bonden Jönsson?
4 Nina har fyra olika tröjor och fem par byxor. På hur många sätt
kan hon kombinera sin klädsel? (tips: rita!)
Tänk på att hålla alla
multiplikationstabeller fräscha
genom daglig träning!
Träna begreppen:
Term + term = summa
Term – term = differens
Faktor • faktor = produkt
Täljare/nämnare = kvot
Download