Budget uppgift

advertisement
Budget uppgift
Syfte
Uppgiftens syfte är att eleverna ska få möjligheten att öva sig på att lägga upp en realistisk
och fungerande budget för sitt första egna boende. I uppgiften ingår förutom själva budgeten
momentet även att söka de uppgifter som eleven behöver för att kunna göra en budget.
Uppgiften
Du ska skapa en budget för din första egna bostad. En budget är en plan över vilka kostnader
du kommer att ha varje månad och en beräkning över vilka inkomster du kommer att ha under
samma tid. Målet med en budget är att inkomsterna ska täcka (räcka till) kostnaderna och
helst ska du även ha lite pengar över när allt är betalt.
Detta behöver du ta reda på:
1. Vilken bostad tror du att du har råd med?
2. Vad kostar denna?
3. Vad ska du jobba med eller ska du plugga, vilka inkomster har du (glöm inte att dra av
skatten innan du skriver upp inkomsten?
4. Hur åker du från din bostad till jobbet eller skolan och vad kostar det?
5. Kostander för:
a. EL
b. Telefon
c. Bredband
d. Mat och hushålls grejer
e. kläder
6. Övriga utgifter
När du har tagit reda på detta är det dags att skapa en budget. Du gör en tabell med kolumner
för inkomster och utgifter (se exempel nedan). När alla uppgifter är inskrivna i tabellen är det
bara att räkna ihop och kolla om din budget fungerar. När du presenterar budgeten ska du ha
en tabell som den nedan och du ska även förklara och motivera dina val av bostad, yrke och
de utgifter du har i en löpande text. Detta innebär att du ska beskriva hur du fått uppgifterna i
budgeten och varför du gjort de prioriteringar du gjort.
Inkomster
Lön
Studiebidrag
Totalt
Summa
Utgifter
6000 Hyra
3500 Mat
SL kort
9500 Totalt
Utgående belopp
Summa
3000
1500
850
5350
4150
Download