samhällets pengar

advertisement
1. BEHÖVS DET PENGAR?
Byteshandel
Värdefulla metaller
Mynt
Stämpel
Varför handlar vi
med varandra?
Olika talanger
Man behöver inte
göra allt själv…
2. HUR BESTÄMS PRISET?
Marknad
Köpare och säljare
UTBUD OCH EFTERFRÅGAN BESTÄMMER
PRISET
LÅGT PRIS
HÖGT PRIS
Om det är många som
vill sälja är utbudet
stort
Om det är många som
vill köpa blir
efterfrågan hög
Om det är få som vill
köpa blir efterfrågan
låg
EKONOMISKA SYSTEM
Ekonomi – hushålla
Privatpersoner – privatekonomi
Företag – företagsekonomi
Land - nationalekonomi
PRIVATPERSONER
INKOMSTER
UTGIFTER
LÖN
HYRA
BARNBIDRAG
MAT
BIL
EL
NÖJE
FÖRETAGSEKONOMI
PRODUKTIONSFAKTORER
REALKAPITAL
ARBETSKRAFT
KUNSKAP
RÅVARA
NATIONALEKONOMI
VAD SKA PRODUCERAS?
HUR SKA PRODUKTIONEN GÅ TILL?
HUR SKA RESULTATET AV DET SOM TILLVERKAS FÖRDELAS?
PLANEKONOMI
staten bestämmer vad som ska produceras, hur mycket och till
vilka priser. Staten styr landets ekonomi. Kan leda till såväl brist
på varor som varor med dålig kvalitet. Kan leda till dålig
ekonomisk utveckling och låg effektivitet. Kuba och Nordkorea.
MARKNADSEKONOMI
BLANDEKONOMI
marknaden (köpare & säljare) beslutar om vad som
ska producerar, hur mycket och till vilket pris. Utbud
och efterfrågan styr priset. Kan leda till stora
inkomstskillnader. USA och Hongkong
staten styr viktiga områden (utbildning, sjukvård, barnomsorg,
äldrevård). Marknaden (privatpersoner & företag) har stor frihet.
Marknadsekonomi med stora inslag av planekonomi.
BANKERNA
Amortering – du betalar tillbaka en mindre del av lånet varje månad.
Ränta – avgift som banken tar för att låna dig pengarna. Denna betalas varje månad.
FÖRETAGETS PRODUKTIONSFAKTORER
BILTVÄTT
Arbetskraft
två personer som tvättar kundernas bilar
Råvaror
vatten och rengöringsmedel
Realkapital
lokal och högtrycktvätt
Kunskap
veta hur man tvättar en bil ren
KONKURRENS
Fri konkurrens - företagen anstränger sig för att göra bra varor och hålla låga priser.
Monopol – ett enda företag som säljer en viss produkt. Företaget kan ta ut vilket pris
de vill, så länge kunderna är beredda att betala. Ex. Systembolaget
Oligopol - mellanting mellan fri konkurrens och monopol. Ett fåtal företag som säljer
samma vara eller tjänst. Ex. bensinmackarna.
Kartell – företag som säljer samma vara eller tjänst kommer överens om höja priser
lika mycket. Förbjudet.
SKATT
DIREKT
INDIREKT
Dras från lönen
Betalas när vi köper
något
T ex kommunalskatt
En del av priset går till
staten och kallas
moms
STATLIG SKATT
MOMS – när vi köper en vara eller en tjänst betalar vi mervärdesskatt som är
inräknad i priset.
KAPITALINKOMST – när vi får ränta från banken eller säljer aktier för ett högre pris än
vi köpte dem för, betalar vi en del av förtjänsten i skatt.
BOLAGSSKATT – svenska företag betalar en del av sin vinst i skatt.
PUNKTSKATTER - speciella skatter på sånt som är skadligt för oss eller påverkar vår
miljö t ex tobak och bensin.
STATENS BUDGET
Budgetproposition – ett förslag på vilka utgifter staten ska ha för året som kommer.
Ekonomisk tillväxt – staten kan påverka detta genom att ändra skatter och bidrag
Finanspolitik – när staten med hjälp av budgeten försöker styra den ekonomiska
utvecklingen .
Statsskulden – staten har lånat pengar
EKONOMISK UTVECKLING
HÖGKONJUNKTUR
LÅGKONJUNKTUR
Goda tider
Dåliga tider
Handlar och investerar
Risk för inflation
Handlar och investerar
mindre
Lönekrav
Arbetslöshet
RIKSBANK
Chef över Sveriges banker
Styr räntepolitiken i Sverige genom reproräntan – den ränta som Riksbanken tar när
banker lånar pengar av dom.
Lägg till företagen, konkurrens mellan företag, stat landsting kommun, statens
budget, ekonomisk utveckling.
VARFÖR HANDLAR LÄNDER MED VARANDRA?
Naturtillgångar och tekniskt kunnande ojämnt fördelade
Stora företag kräver allt större marknader
Efterfrågan på utländska varor
GLOBALISERING PÅ OLIKA SÄTT
Global – latin – klot /boll - världen
Utbredd handel – internationell ekonomi
Musik, mode, trender, kultur, politik…
http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9809/17/telegram/inrikes38.html
GLOBALISERING PÅ GOTT OCH ONT
+ Ökade kontakter
minskar risk för krig,
konflikter,
främlingsfientlighet
+ Produktion och
välstånd ökar
+ Liberalisering – lagar
och regler blir enklare
eller tas bort för att
stimulera handel eller
för att underlätta.
+ Fair trade
- Vissa regioner i
världen har gynnats
- Fair Trade
- Fattiga länder
utnyttjas
IMPORT OCH EXPORT
Export – svenska företag säljer till utlandet
Import – svenska företag köper från utlandet
Handelsbalans – jämför värdet av alla de varor som ett land exporterar och
importerar under ett år.
Positiv handelsbalans – exporten större än importen
Negativ handelsbalans – importen större än exporten
ÖKAD EXPORT GYNNAR HELA SAMHÄLLET
Positiv handelsbalans
Driver på den ekonomiska utvecklingen
Företag kan anställa fler och investera
Företag kan köpa mer transporter – ger fler jobb
Staten får in mer skattepengar – som kan användas till vägar, sjukhus, skolor
INTERNATIONELL HANDEL SÄNKER PRISERNA
Mer varor att välja på – större utbud
Högre konkurrens
Företag kan gå i konkurs – arbetslöshet
Tull - staten lägger på en avgift på de varor som importeras. Skyddar den inhemska
marknaden. Handelshinder.
Protektionism - ett system med tullar
Frihandel – ett system utan tullar . WTO
EU – europeiska unionen, tullunion mellan medlemsländer, gemensam tull mot
resten av världen
EMU - union med gemensam valuta, euro., inom EU
VALUTA
Olika värde
Valutamarknad - valutaspekulation
Högkonjunktur – efterfrågan på svenska kronor
Lågkonjunktur – liten efterfrågan på svenska kronor
Finansmarknad – pengar, aktier, värdepapper. Ekonomis
blodomlopp
Download
Random flashcards
Create flashcards