handel-i-varlden

advertisement
HANDEL I
VÄRLDEN
VARFÖR HANDLAR LÄNDER
MED VARANDRA?
O Naturtillgångar
O Tekniskt kunnande
O Klimat
O Stor marknad
O Efterfrågan
GLOBALISERING
O Global – latin, klot eller boll
O Ngt som omfattar hela världen
O Allt fler länder knyts samman därför att de
är beroende av varandra.
O Ekonomi, handel, musik, mode, trender,
kultur, politik
GLOBALISERING
FÖRDELAR
O Minskad risk för krig
och konflikter,
främlingsfientlighet
O Produktion och
välståndet ökar pga att
handeln ökar när
marknaden blir större
NACKDELAR
O Vissa regioner
gynnats
O Stora internationella
företag utnyttjar
fattiga länder
EXPORT
IMPORT
O När svenska företag
O När svenska företag
säljer varor/tjänster
till utländska företag
O Ex. stål, lastbilar,
skogsvaror
köper varor/tjänster
från utlandet.
O Ex. datorer från USA
HANDELSBALANS
O Värdet av alla varor som ett land exporterar
och importerar under ett år.
O Positiv handelsbalans - man får in mer
pengar på exporten än vad importen kostar
O Negativ handelsbalans – importen kostar
mer än vad exporten är värd.
TULL
O Staten lägger på en avgift på de varor som
importeras
O Staten kan skydda det egna landets företag från
konkurrens
O Försvårar handel mellan länder=protektionism
O Motsats – fri handel
O Tullunion – tagit bort alla tullar och andra
handelshinder mellan medlemsländerna (EU)
VALUTAMARKNADEN
O Där man växlar, köper och säljer valutor
O Valutaspekulation
FINANSMARKNADEN
O Pengar, aktier, värdepapper rör sig över
O
O
O
O
O
O
gränserna
Ekonomins blodomlopp – det måste finnas
kanaler för pengar och värdepapper
Täcker hela jorden
Är igång dygnet runt
Global
Genomför betalningar mellan länder
Omvandla sparande till finansiering
FINANSKRIS
O Täta internationella kontakter innebär en
risk för ekonomiska problem sprids via det
finansiella blodomloppet.
O 2008 USA
O Ca 2010 länder med stora statsskulder ex.
Grekland…
Download