Globalisering - samhalle

advertisement
Globalisering
Hur beskrivs globalisering
• Globalisering är en
• ekonomisk
• kulturell
• politisk
process som innebär att världens länder
knyts närmare varandra.
Vad bidrar till globalisering
• Teknik
• Ekonomiska avregleringar
• Kapitalism
Globalisering och ekonomi
• Dagens ekonomi är gränslös
• information och kapital flyter över gränser
• Nationalstaten blir mindre viktig och får
mindre att säga till om.
Världshandelns utveckling
Globaliseringens historia
• Den globalisering vi har sett de senaste
20-30 åren saknar motstycke.
• Världen krymper och varor, tjänster,
personer, kapital och information flödar
mellan våra kontinenter som aldrig förr.
Period 1850-1914
• Den industriella revolutionen med ny
teknik som ångmaskinen, telegrafen och
elektriciteten gjorde att man nu på allvar
kunde producera varor.
• frihandel och utbytet mellan länderna
ökade.
• migrationen var stor: 60 miljoner
människor lämnade Europa för Amerika.
Period 1950-1971
• Efter de båda världskrigen Land-, sjö- och
flygkommunikationer förbättrades
• enklare och billigare att handla med
varandra.
• Samtidigt sänktes de politiska hindren för
internationell handel.
Period 1989• vi ser ännu inte något slut på utvecklingen.
• Den främsta drivkraften har varit
informationsteknikens utveckling. Internet,
datorer och mobiltelefoni
• ökad integration mellan länderna har gjort
att globaliseringen har gått längre än
någonsin tidigare.
Download