TORSBERGSGYMNASIET
Globalisering
Lärare Erika Persson
Möt världen i skolan
Det finaste med Torsbergsgymnasiet är att vi på skolan har
elever från många delar av världen. Vi behöver inte resa till ett
annat land för att möta människor med vitt skilja erfarenheter
och kulturer. I den här uppgiften ska vi ta tillvara de resurser
som redan finns på skolan…
1. Vi tar gemensamt reda på vilka länder som finns
representerade på skolan.
-
fundera över varför just dessa länder är representerade i Bollnäs.
2. Fördjupa dig, i grupp, i ett av länderna. Läs på om landet och om
vad det är som gör att människor flyttar ifrån just det landet.
Fundera globaliseringens betydelse för utvecklingen i landet.
(gruppvis)
3. Gör en intervju med en eller flera elever från landet.(gruppvis)
-
Vad har eleven/eleverna för bild av landet, hur är det att leva i?
Varför väljer människor att flytta från landet?
Vad saknar eleven/eleverna från sitt gamla hemland?
Vad tycker eleverna om Sverige?
Fundera över innebörden av de mänskliga rättigheterna, efterlevs dessa i
landet?
Etc.
4. Gör en muntlig redovisning, för globaliserings- och
invandrargruppen, av det ni lärt er om landet. Tänk på att
presentera det på ett enkelt och pedagogiskt sätt, eftersom
många invandrarelever ännu inte lärt sig så mycket svenska.
(gruppvis)
-
Landsfakta, befolkningsstruktur, geografi, språk, religion osv.
Vad finns för problem i landet?
Vad beror problemen på?
Vad finns för positiva aspekter av landet?
Diskussion/analys etc.
TORSBERGSGYMNASIET
Globalisering
Lärare Erika Persson
5. Lämna in en skriftlig individuell analys där du funderar över
frågorna nedan: (Detta görs individuellt)
-
Vad har globaliseringen för betydelse för utvecklingen i landet (kom ihåg
att se ur flera perspektiv)?
Vad är orsaker och konsekvenser av fattigdomsproblemen i landet.
Lyft fram det positiva med landet. Gör en jämförelse med Sverige, vad
kan Sverige lära sig av landets kultur, befolkning osv.
Betygskriterier:
Godkänt:

Eleven diskuterar orsaker till och konsekvenser av fattigdomsproblem i
världen
Eleven reflekterar över begreppet globalisering och des betydelse för
den ekonomiska och politiska utvecklingen i världens länder
Eleven redogör för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på
medborgarna i världens fattiga länder
Väl godkänt:
Eleven redogör på ett insiktsfullt sätt hur fattiga och rika länders
samspel påverkar utvecklingen ekonomiskt och politiskt.
Eleven analyserar orsakerna till fattigdom och sociala problem i världens
utvecklingsländer.
Eleven analyserar globaliseringens varierande effekter på fattiga och
rika länder.
Eleven analyserar hur medborgarna i världens fattiga länder påverkas av
världssamfundets regler om mänskliga rättigheter. 
Mycket väl godkänt:
Eleven strukturerar
Eleven tolkar och analyserar 
Eleven granskar på ett kritiskt sätt valda problemområden
Eleven tar ställning och argumenterar för sin åsikt utifrån olika
värderingar och perspektiv.

