Befolkning • 7,5 miljarder människor på jorden

advertisement
Befolkning
• 7,5 miljarder människor på jorden
• Befolkningspyramid visar hur många kvinnor och män det finns i varje ålder. Den kan visa
om landet är rikt eller fattigt.
• Spädbarnsdödlighet (0-1), mäts oftast i åldern 0-5 år. Barn dör innan fem års ålder ofta på
grund av dåligt vatten, brist på mat och sjukvård.
• Nativitet=födelsetal betyder hur många som föds på 1000 invånare under ett år.
• Mortalitet=dödstal betyder hur många som dör på 1000 invånare under ett år.
• Befolkningsökning=nativitet-mortalitet.
• Medellivslängd betyder hur länge människan i ett land lever i genomsnitt.
• Befolkningstäthet hur tätt folk bor, mäts i inv./km2.
• Överbefolkning är om inte alla får mat och vatten. T.ex. en oas som har 15 invånare, men bara
mat till 10, då är det överbefolkat.
• Naturresurser är vatten, mark att odla på, olja, mineraler m.m.
Var bor folk?
• De flesta människor bor längs floder eller längs kusten.
• Varför bor de där? Tillgång till transport, hamnar, men också vatten och fisk.
• Ungefär 90 % av världens befolkning bor på 20 % av landytan.
• Drygt hälften av världens befolkning bor i städer.
• Områden som är glest befolkade, t.ex. öken, polarområden, regnskog och bergsområden.
Befolkningsökning
• Hur kan vi minska befolkningsökningen?
• Preventivmedel, förbud eller ettbarnspolitik, utbildning, stärka kvinnans ställning, minska
barnarbetet och ge information.
• Budskap från Hans Rosling. De fattigaste i världen föder många barn och behöver få det
bättre så att de föder färre barn. Då kommer befolkningsökningen att avstanna.
Varför flyttar folk?
• Migration är folkförflyttning.
• Brist på arbete, mat, bostad och utbildning.
• Krig, klimatförändringar och naturkatastrofer.
• Integration, bli delaktig i ett samhälle. Man behåller sin egen kultur men tar också in den nya.
• Assimilering, man väljer bort sin ursprungliga kultur och tar in den nya.
• Segregation, man behåller sin kultur och tar inte in det nya landets kultur.
Städer
• Urbanisering betyder att folk flyttar till städer.
• Städers för- och nackdelar s 119.
• Kåkstäder, favela, getto, slum, delar av städer där de fattiga flyttar in och bygger tillfälliga
”hus”.
• 1 miljard människor beräknas bo i kåkstäder.
• Ett stort problem är vatten och avlopp, vilket leder till att folk blir sjuka.
Människans försörjning
• 30 % av jordens landyta odlas.
• Ca 2 miljarder jobbar med jordbruk.
• Det är stor skillnad mellan fattiga och rika jordbruk, de rika har maskiner och konstgödsling
och tillverkar för försäljning.
• Jordbrukets stora förändringar 1-5 s 93.
• Baslivsmedel är sådant som folk äter mycket av i världen. T.ex. ris, vete, durra, jams, majs,
potatis.
• Spannmål/ säd vete, råg, korn, ris, majs m.m.
• Rotfrukter potatis, morötter, palsternacka, kålrot, rödbetor.
•
Om människan åt vegetarisk föda istället för animalisk föda så skulle maten räcka till 10
gånger fler människor.
• Istället för mat från djur behöver vi äta proteiner från böner och linser, t.ex. sojabönor.
• Fattiga länder säljer råvaror och rika länder säljer bearbetade varor.
• Människan arbetar med jordbruk, industri eller tjänster. Se ruta s 94.
• Transporter sker med flyg, båt, tåg och lastbil.
• Långa och tunga transporter sker med båt.
• Vad behövs för att starta ett företag? Marknad, arbetskraft, energi, kapital, råvaror och
infrastruktur. Detta kallas produktionsfaktorer.
• Kända företag i Sverige ABB, IKEA, HM, Ericsson, LKAB, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak.
• Sverige är stort på stål och pappersprodukter.
Globalisering
• Globalisering innebär att allt på jorden hänger ihop och är beroende av varandra. T.ex. handel,
ekonomi, transporter och miljön.
• Är globaliseringen bra eller dåligt?
• Miljöutsläpp
• Kan vara för beroende och tappar kontrollen över handel och ekonomi.
• Kunskap sprids snabbt.
• Utbudet ökar.
• Svårare att bråka/kriga med de som du handlar med
• Fler arbetstillfällen uppstår i fattiga länder och deras välstånd ökar.
• Det finns en risk att arbetarna utnyttjas.
• Frihandel, innebär att länder kommer överens om att inte ta ut skatter mellan länderna.
Tullunion är samma sak mellan länderna.
• Skillnaden är mot andra länder; Frihandelsområdena har olika tullar mot andra länder, men
tullunioner har gemensamma avtal mot andra länder.
• Fairtrade, handla rättvist, innebär att arbetarna har en schyst arbetsmiljö.
Orsaker till svält
• Krig
• Korruption
• Klimatförändringar
• Befolkningsökning
• Dyrare mat, internationell handel gör att priserna ökar
• Få orkar bry sig
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards