Majblomman - Reklamen är livsviktig

advertisement
Bakgrund
• Startade 1907 i Kungsbacka av Beda
Hallberg med huvudsyftet att hjälpa
tuberkulosdrabbade barn.
Konkurrenssituation idag
• En tuff situation med internationella och
nationella hjälporganisationer, som alla
ber om pengar.
• Dessutom har skolbarn och lärare fullt
upp varje dag…
År 1999
• Vikande intäkter
• Svagt engagemang
• Låg kännedom och kunskap
Kommunikativa målgrupper
• Skolbarn, lärare och skolledare.
• Lokalkommittéer, beslutsfattare och
föräldrar.
• Allmänheten.
Åtgärder 2000
• Fokusera på ett budskap.
• Engagera skolbarn och lokalkommittéer.
• Börja annonsera i TV.
2 kampanjperioder
• Rekrytering (höst / vinter).
• Försäljning (vår).
Huvudbudskap
• Det finns fattiga barn i Sverige som
Majblomman kan hjälpa.
Fattiga barn?
• Fattiga svenska barn är inte svältande
eller undernärda.
• Ett utanförskap pga av att
vardagsekonomin inte räcker till.
Budskapskontinuitet
• Fattiga barn - budskapet skall
genomsyra alla aktiviteter och förstås av
barn och vuxna.
Kommunikationens uppgift
• Förmedla känslan av att inte kunna få
det som vid en första anblick verkar
självklart.
Insikt
• Om man förstår vill man sälja.
• Om man förstår vill man köpa.
Rekryterings - DR 2005
Film 2004
QuickTime och en
Sorenson Video 3-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.
Resultat 2000 - 2006
• Kännedom från 2% till 55%.
• Intäkter från 24 MKr till 40 MKr årligen.
2007
• Öka fokus på affärsidén ”Barn hjälper
barn” för att öka engagemang och
kännas mer nutida.
Rekryteringskampanjen
• En filmskola med Felix Herngren till alla
mellanstadielever i Sverige.
• Barnen lär sig vad Majblomman står för
och vad de själva kan bidra med. De får
tips om hur man berättar detta med
hjälp av film.
Film
QuickTime och en
H.264-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.
Insamlingskampanjen
• Barnens filmer laddades upp på
Majblommans hemsida och några filmer
visades på TV och på bio.
Några filmer
QuickTime och en
-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.
QuickTime och en
-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.
Sammanfattning
• Bestäm målgrupper och syftet med
kommunikationen.
• Fokusera på ett budskap även om man
vill berätta många saker.
• Försök hitta det som berör, dvs ”når in”.
• Satsa sedan på att ”nå ut”.
Download