Lee Coopers geografi (jorden runt för 700 kronor)

Lee Coopers geografi (jorden runt för 700 kronor)
Mässingsnitar
gjorda av
namibisk
koppar
Zink till knappar
från Australien
Sömm sydd
i Tunisien
Bomull från
Benin
Syntetisk
indigofärg från
Tyskland
Bearbetning: Ulf Silbersky
Bomull till fickor från
Pakistan
Polyesterband till
blixtlås från
Frankrike
Blixtlåsets
tänder tillverkas
i Japan
Stentvättade
med hjälp
av pimpsten
från en
turkisk
vulkan
Tråd från
Nordirland
Byxtyget är
färgat i
Milano
1
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
! ! !
!
!! ! !!
!
! !
! ! ! !!
!
!
!!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! !!
!!
!
!!
!
!
!
!
!!!
!
!
!
!!!
!
!
! !
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !!!!
!
!
!
!
!!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Text
!
!!
!
!
!
!
!!
! !
!
!
!
!
!
!
!
2
!
Ekonomisk organisation & rumslig förändring
Demografisk förändring
Politisk förändring
Kulturell förändring
Social förändring
Teknologisk förändring
Ekonomisk
organisation
Rumslig
förändring
Miljömässiga
resurser
Historiskt arv
Bearbetning: Ulf Silbersky
Internationellt
Nationellt
Regionalt/lokalt
Lokala &
historiskt
betingade
faktorer
3
”Globalisering”
•
•
•
•
•
•
•
”Globalization”
”Global culture”
”Cultural Globalization’”
”Cultural homogenization and hybridization”
”Media imperialism”
”Global media”
”Glocalization”
4
”Globalisering”
• Globalitet
• Globalism
• Globalisering
5
Nya mönster!?
• Ökat antal produkter från avlägsna platser
• Gapet mellan den fattiga och den rika världen
ökar
• Internationalisering är inget nytt
6
Nya mönster!?
• Ny internationellt arbetsdelning
• En informations- och kunskapsdriven ekonomi
• Ett nytt globalt finansiellt system
7
Den internationella ekonomiska kartan
• Svensk export till nära marknaden
• Svensk internationalisering minner om liknande
länders
8
En ny geoekonomi
• Nätverk
– Knyter ihop aktörer och agenter till relationella
strukturer på olika organisatorisk och geografisk nivå
• Produktionskedja
9
Renässans för regioner
• Renässans för regioner
• Människans möjligheter att bemästra det
geografiska rummet
10
Globalisering
Union
Nätverk
Integration
Stat
Region
Splittring
Regionalisering
11
Teknisk räckvidd
Union
Nätverk
Integration
Stat
Region
Splittring
Mänskligt räckhåll
12