Samhällsekonomi
Del 1
Åsa Lillerskog, Forsenskolan, Tidaholm – www.lektion.se

Jordens resurser, alla
tillgångar, är
begränsade.

Därför har man
utvecklat olika
ekonomiska system
för att hushålla med
resurserna.

De olika ekonomiska system måste alla
hantera följande frågor:
Vad som ska produceras?
 Hur ska det produceras?
 Hur ska produktionen fördelas?


Människan behov är omättliga.

Våra resurser är knappa.

Eftersom de tillgängliga resurserna är begränsade, så
måste vi ha ett system för att hushålla och fördela dem
mellan oss.

Ekonomins uppgift är att balansera våra behov och
önskningar mot mängden tillgängliga resurser.
Produktionsfaktorer

När en vara ska tillverkas, t.ex. en dator,
så talar man om att det krävs vissa
produktionsfaktorer för att det ska bli något
tillverkat.

1. Arbetskraft. Det krävs
att det finns någon som
gör själva arbetet.

2. Material. Det krävs
material, eller från början
råvaror, för att man ska
kunna tillverka.

3. Realkapital. Det krävs
också att man har tillgång
till verktyg eller maskiner
för att tillverka en vara.

4. Kunskap. Ju mer
komplicerade
produkter, desto mer
kunskap krävs det av
arbetskraften.

5. Pengar. Med
pengar kan man
skaffa de saker som
behövs för
produktion.
Efterfrågan och utbud

Konsumenter efterfrågar
varor som de har behov
och nytta av.

Deras agerande styrs av
priset, kvaliteten och
andra möjliga köp.
Konsumenter vill överlag
göra en bra affär.

Kurvan visar hur vi
konsumenter beter oss på
marknaden.

När priserna sjunker, stiger
efterfrågan på varor. Ett
lägre pris ökar vår köplust.

När priserna stiger minskar
efterfrågan. Ett högt pris gör
att vi tänker efter innan vi
beslutar oss om vi ska köpa
varan eller ej.

De som säljer varor/tjänster
måste tjäna pengar på sin
verksamhet, därför styrs
deras agerande av vad de
får betalt för sin vara.

Kurvan visar att ju högre
priset är desto mer lockande
är det för dem att bjuda ut
sina varor/tjänster på
marknaden – utbudet ökar.

Skulle priset däremot
sjunka, så avtar deras
intresse för att producera
och sälja varan eller
tjänsten.
Jämviktspriset

Köparen vill betala så lite
som möjligt för en produkt
medan säljaren vill få så
bra betalt som möjligt.

Det gör att jämviktspriset
hamnar någonstans mitt
emellan vad säljaren vill
ha och vad köparen helst
vill betala.

Jämviktspriset uppstår
alltså i skärningspunkten
mellan utbud och
efterfrågan.