Lite alkohol skyddar hjärtat… Eller?

advertisement
Lite alkohol skyddar hjärtat…
Eller?
Victoria Andersson
leg sjuksköterska/forskningskoordinator
Centrum för Psykiatriforskning
Riddargatan 1 – Mottagningen för alkohol och hälsa
Skador av alkohol
WHO 2014
 Femte största faktorn för sjukdom världen
 3,3 miljoner dödsfall per år världen
Sverige - Missbruksutredningen 2011
 Ca 1 miljon personer har skadligt bruk av alkohol
 Samhällskostnad 49 miljarder per år
Skador av alkohol
Orsakande faktor till mer än 200 medicinska tillstånd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Levercirros
Fetalt alkoholsyndrom
Cancer
Hjärt- kärlsjukdom
Hjärnblödning
Högt blodtryck
Infektioner
Akuta skador pga olycksfall
………… etc
”Alkohol är bra för hälsan”
Andréasson et al, 2014
Hur säker är den skyddande
effekten?
Två problem
Felklassificering och Confounding
Felklassificering
”Sick quitter effect”
Tidigare konsumenter som slutat pga
sjukdom placeras in i gruppen icke
konsumenter
Sammanblandning av icke konsumenter och
sporadiska konsumenter
Störfaktorer - Confounding
Riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom
Övervikt
Högt blodtryck
Låg inkomst
Mindre fritid
Låg utbildningsnivå
Psykisk ohälsa
Fler frågetecken?
Mendelsk randomisering – när
vanlig randomisering inte är möjligt
I motsats till observationsstudier
ser man i Mendelskt randomiserade
studier
• Ingen J-formad kurva för sambandet mellan
alkohol och högt blodtryck
• Ingen J-formad kurva för sambandet mellan
alkohol och hjärt-kärl sjukdom
• Inget orsakssamband mellan högt HDL och
minskad risk för hjärt-kärl sjukdom
Råd till hälso- sjukvården
1. Minska en för hög konsumtion till säkrare
nivåer för de som redan dricker
1. Avråda från att börja dricka eller dricka
mer av hälsoskäl
Download